Hopp til innhold

Mini RAW AIR i Vikersund er en del av aktiviteten ute i kretsene.

Fagmøte Hopp og Skiting 2018

2018.06.04 Hopp avholdt Fagmøtet fredag 1. juni i forkant av Skitinget i Stavanger. Alexander Stöckl fortalte om vegen til Gull i OL, og Magnus Brevig forklarte hvordan Norge jobber med idrettsvitenskap for å utvikle hoppsporten. Oppsummering fra fagmøtet.

Vårmøte ble avholdt på Hotel Scandic Stavanger Forus. Protokoll fra møtet vil blir tilgjengelig når det er godkjent. Her er en liten oppsummering av hva som ble gjort.

Etter at møtet var satt, gjennomgikk Bente-Lill Romøren hovedsakene Hoppkomiteen har jobbet med i perioden og hvor de hadde representert. Clas Brede presenterte økonomisk oversikt som viser at Hopp er den eneste grenen som gikk med overskudd på litt over 0,1 MNOK etter en omsetning på nesten 24 MNOK i 2017. Videre gjengav han fra årsberetningen, og la fram nye sportslige mål:

Sesongen 2018/19:

  • VM-Gull i Seefeld for Kvinner
  • Vinne Hoppuka sammenlagt Menn
  • Vinne RAW AIR sammenlagt Menn
  • Forsvare sammenlagtseier i nasjonscupen for Menn

OL Beijing 2022:

  • Gull Kvinner
  • Forsvare laggull Menn
  • Gull Menn

Ståle Villumstad presenterte statistikk på deltagelse i SGV, HL, Jr NM og NC fra 2006 og fra til nå. Denne viser en nedgang i deltagere de siste årene, og at det var noen lyspunkter i form av aktivitet for de yngste når det nå var en snørik vinter. Frafallet har vært ca. 10% pr. år i hvert årskull i hele perioden. Det har vært en stigning i antall deltagere i NorgesCupen de siste 12 årene fra ca. 150 til nå ca. 200. Ut fra nedgangen i årskullene som kommer så forventer vi at det vil kunne bli noe færre deltagere i NorgesCupen de nærmeste årene. Før det forhåpentligvis øker igjen som følge av bedre rekruttering. I samme periode har mellom 350 og 400 utøvere som er 13 år og eldre løst lisens for hopp og kombinert.

Hver av kretsene presenterte så sine sine aktiviterer og rapporterte status. Her er en sammenstilling av antall aktive hoppere siste sesong som innrapportert fra hoppkomiteene i skikretsene.

 

Tore Øvregård presenterte tanker og planer ift. rekruttering, og lanserte et utvalg som skal jobbe med dette bestående av Svein Olav Brurud, Akershus og Olav Hansen, Sør-Trøndelag foruten ham selv og bistand fra andre i adminitrasjonen. Det er ønskelig å komplettere utvalget med en representant fra Nord-Norge.

Forslaget fra Hedmark ble trukket. Under diskusjonen kom det fram gode innspill ift. ønsket renntilbud for ungdom. Dette tas med i utvalget som er nedsatt for å se på tiltak ift. rekruttering.

Valgkomiteens innstilling  til ny Hoppkomite fikk flertall i Fagmøtet. Leder Bente-Lill Romøren ble gjenvalgt av Skitinget. Formelt oppnevnes resten av Hoppkomitéen av det nyvalgte skistyret når de møtes. Ny leder i valgkomitéen er Ann Kristin Sætre, Oslo. Hun har med seg Jon Ola Skrutvold, Buskerud. Det skal velges ytterligere et medlem på Høstmøtet. 

AGENDA Fagmøte Hopp

09:00 Velkommen og innledning v/Leder i Hoppkomitéen Bente-Lill Romøren
09:15 Vegen til OL-GULL i PyeongChang v/Alexander Stöckl
10:00 Rapportering ift. handlingsplan, økonomi, målsetninger og forslag til veien videre v/Clas Brede Bråthen
10:30 Aktivitet og hoppbakker i Hopp-Norge og statistikk v/Ståle Villumstad
11:15 Sports Science og Utstyr vs. SUM v/Magnus Brevig
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 Terminliste 2018/2019 v/Ståle Villumstad
13:15 Aktivitet i Hopp-Norge v/representant for hver krets
15:30 Rekruttering v/Tore Øvregård
16:00 Innkommet forslag fra Hedmark: NC deltagelse 15/16 år
16:30 Valg v/Trond Jøran Pedersen
16:45 – 17:00 Oppsummering og avslutning v/Leif Lippestad
18:30 Båttur med MS Sandnes

Rammeprogram for Vårmøte og Skiting

Informasjon om SKITINGET 2018 og påmelding

nif-epi04, 04
NTB Scanpix