Hopp til innhold

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Nå åpner søknadsskjemaet for strømstøtteordningen for frivillig sektor for perioden juli-september.

Les mer om retningslinjer på Lotteritilsynets nettside

Regjeringen er kjent med at flere frivillige organisasjoner har problemer med å legge ut for store strømregninger i påvente av støtte fra ordningen. For å kunne støtte organisasjoner med betalingsutfordringer åpnes det for søknader en uke tidligere enn planlagt.

Nytt i denne runden er også at søknadsbehandlingen vil foregå fortløpende. Det er derfor viktig at organisasjoner som har betalingsutfordringer søker så raskt de kan. Det vil kunne gi utbetaling av støtte 4-5 uker sammenlignet med forrige søknadsrunde.

Merk at også frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Dette kan også gjelde skianlegg hvor idrettsklubb(er) utgjør minimum 50.1% av eierskapet i anlegget.

NIF-EPI02, 02