Hopp til innhold

De flotte Trollbakkene på Evje

Hopptreff på Sørlandet

Otra IL og Øvrebø IL arrangerer Hopptreff for alle 13-16-åringer i Trollbakken på Evje og i Sandrip i Vennesla.

Lørdag blir det individuelt RC-renn i Trollbakken K45 og i Sandrip K60. Det er ca. 40 km og en drøy halvtime å kjøre mellom bakkene. Fri hoppping i bakkene når det ikke er renn. Det blir også renn for yngre i de mindre Trollbakkene K5, K10, K18 og K30.

Søndag blir det Lagkonkurranse, der hver skikrets stiller med 2 utøvere i K45 og 2 i K60.

INVITASJON OG PÅMELDING

Invitasjon finner du på terminlista. Påmelding innen onsdag 21. september via SportsAdmin / MinIdrett. 

PÅMELDING

STARTLISTER OG RESULTATER

Rennene vil kunne følges live på K-JUMP

PROGRAM

LØRDAG 24. september
Trollbakkene, Evje
09:00 Fri hopping i alle bakker
11:30 Start 1. omgang og deretter 2. omgang i K5 Jenter og Gutter
           Fortløpende 1. omgang og 2. omgang i K10 for Jenter og Gutter
           Fortløpende 1. omgang og 2. omgang i K18 for Jenter og Gutter
           Fortløpende 1. omgang og 2. omgang i K30 for Jenter og Gutter
11:00 Lagledermøte Hopptreff
13:00 K45 RC-renn klasse C og D for Jenter og Gutter 1. omgang individuelt
             2. omg i snudd rekkefølge etter en kort pause
14:30 Fri hopping i alle bakker etter rennet

Sandrip, Vennesla
10:00 - 15:45 K60 Fri hopping (inkl. "Prøveomgang" på egenhånd)
16:00 K60 RC-renn klasse A og B for Jenter og Gutter 1. omgang individuelt
             2. omg i snudd rekkefølge etter en kort pause
18:30 Innlevering av lagoppsett senest 1 time etter siste hopper.
 
SØNDAG 25. september
Trollbakkene, Evje
09:00 Hopptreff lagkonkurranse 2 puljer K45 1. omgang og 2. omgang
10:30 Fri hopping i alle bakker etter rennet

Sandrip, Vennesla
09:00 - 11:45 K60 Fri hopping
12:00 Hopptreff lagkonkurranse 2 puljer K60 1, omgang og 2. omgang. Siste pulje i snudd rekkefølge

SERVERING: Det blir kiosk i anlegget lørdag og søndag.

GARDEROBER: Otra IL disponerer garderober for jenter og gutter 200 meter fra anlegget.

RENNKONTOR/SEKRETERIAT: I dommertårnet mellom K17,5 og K30.

OVERNATTING:

  • Otra IL har tatt over kontorbygning like ved hoppbakken og tilbyr overnatting i køyeseng med tilgang til felles kjøkken og garderobe. Pris pr 200 pr natt pr person i sovepose. Sengetøy kan leies for kr 50 pr natt. Kontakt Glenn Qvam Håkonsen (99 03 22 44).
  • Otra IL har etablert bobilcamp i tilknytning til hoppbakken. Også noe mulighet for telt, alt med tilgang til kjøkken og garderobe. Kontakt Glenn Qvam Håkonsen (99 03 22 44).
  • 500 meter fra hoppbakken i Evje ligger https://dolenhotel.no/no/
  • 1 km fra hoppbakken i Evje ligger http://www.oddencamping.no/

Hopptreff

Hopptreff er et rekrutteringsarrangement som gjennomføres på plast og snø. Hvert lag består av 4 løpere på henholdsvis 13, 14, 15 og 16 år. To løpere starter i K40 og to i K60. Kretsene velger selv hvem som starter i hvilken bakkestørrelse. Gutter og jenter kan stille på samme lag. Kretsene kan stille så mange lag de har løpere til. Mixlag tillates i egen klasse som ikke teller i finale hopptreff. Kretser som mangler løpere i en aldersklasse kan benytte en i en annen aldersklasse, men maks sum alder er 58 år. Det arrangeres RC- renn for utøvere i klassene 13-16 år dagen før.

Det er ingen prøveomgang renndagen. Hopptreff avvikles som ren kretslagskonkurranse på lik linje med andre lagkonkurranser arrangementsmessig og resultatmessig sett. Det kåres IKKE individuelle klassevinnere og resultatlisten omhandler bare kretslagene og den enkelte hoppers poengsum i laget, slik det gjøres i andre lagkonkurranser.

Egen lagkonkurranse for jenter.

Lag for jenter består av 2 utøvere (1 i hver bakkestørrelse). Ingen aldersbegrensning ut over at man må være 13-16 år. Fritt valg hvem som hopper i hvilken bakkestørrelse.

NSF gir medalje til de 3 beste lagene i begge lagkonkurransene.

Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 12 år og yngre. For kretser som stiller to lag, kan hoppere fra det påmeldte andrelaget rykke opp på førstelaget, dersom det oppstår skade og eller sykdom etter påmeldingsfristens utløp. Slike saker tas opp på lagledermøtet. Angjeldende krets må dokumentere skade/sykdom med skriftlig legeattest. Mix-lag bestående av hoppere fra to eller flere kretser, er tillatt. Det gjelder kretser som ikke klarer å fylle minimumskvoten i klassene. Fristen for å anmelde slike lag er ved påmeldingsfristens utløp, altså må aktuelle kretser avtale dette i god tid. Slike mix-lag kan ikke premieres. 

NIF-EPI03, 03