Hopp til innhold

Hemsedal IL
Hemsedal IL

Kr. 800.000 til aktivitet i langrenns-Norge

Norges Skiforbund langrenn har avsatt kr. 800 000,- av tildelte post-3 midler til fordeling via skikretsene i 2022.

Hvem kan søke? 

Skikretser og klubber tilknyttet Norges Skiforbund langrenn kan søke om post 3 midler i henhold til kriteriene.  

Veiledning til søknad (PDF)

Hvem behandler søknadene? 

Langrennskomiteen i din skikrets innstiller og prioriterer søknader innen skikretsen. 

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund prioriterer deretter innkomne søknader fra hele landet og fordeler midler. 

 

Kriterier for bruk av post 3: 

Målene er å: 

 • bidra til et godt tilbud til barn (6-12 år) i den frivillige, medlemsbaserte idretten. 

 • bidra til et godt tilbud for ungdom (13-19 år) i den frivillige, medlemsbaserte idretten. 

 • bidra til gode rammebetingelser for de lokale idrettslagene. 

For å ivareta disse målene skal tilskuddet: 

 • Styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene 

 • Bidra til økt rekruttering og jevnere kjønnsfordeling 

 • Legge til rette for at flere blir værende lengre i idrettslagene enn i dag 

 • Bidra til inkludering av underrepresenterte grupper i idrettslagene, herunder personer med nedsatt funksjonsevne 

 • Bidra til det prioriterte satsingsområdet ”Sunn Idrett” 

Innsatsområdene er: 

 • Trener og lederutvikling 

 • Aktivitetsutvikling - med fokus på å redusere barrierer for deltakelse. 

 • Klubbutvikling 

 

Krav til prosjekter/tiltak som får tildelt midler: 

 • Prosjektet må rapporteres innen 1.12. 2022.(ferdig gjennomført eller igangsatt) 

 • Enkelt regnskap for bruk av tildelte midler må vedlegges. 

 • Alle prosjekter skal lage en nettsak/ nyhetssakom prosjektet som kan publiseres på nettsider i Norges Skiforbund. 

 • Søknader blir behandlet fortløpende og siste frist for å søke er 15.juni 2022. 

 • Organisasjons tilhørighet til Norges Skiforbund langrenn. 

 • Søkere som får tilsagn om midler er ansvarlige for at tiltaket/prosjektet gjennomføres i tråd med søknaden. 
   
   

MERK:Det skal ikke søkes på midler til anleggsutvikling eller utstyr (tråkkemaskiner, snøproduksjonetc), dette er det egne støtteordninger for. 

 

Søknadsprosesses 

 • “Tiltakseier”/Initiativtagere søker via forms-skjema.  
  I svaret fra microsoft forms, kan du laste ned dine svar, men vi anbefaler alle søkere å lage en fil med søknaden som en egen back-up. 

1.Kontaktperson (Fornavn etternavn): 

2.E-post kontaktperson: 

3.Telefon kontaktperson: 

4.Navn på Skikrets: 

5.Navn på klubb/lag (dersom det er et kretstiltak - skriv navn på krets): 

6.Navn på tiltak: 

7.Beskrivelse av tiltak og mål/hensikt: 

8.Gjennomføringsplan/Tidslinje: 

9.Budsjett: 

10.Søknadssum: 

11.Kommentar: 

 • Hver krets vil deretter prioriterte“sine” søkere 

 • NSF, langrenn vil foreta tildelinger  

 • Fordeling av midlene vil avhenge av søknadenes innhold og omfang. Det er ikke gitt at alle geografiske områder tilgodeses/tilgodeses likt.

 • Prosjekter som blir tildelt støtte blir publisert på www.skiforbundet.no 

 • Langrennskomite i krets er ansvarlig for oppfølging av prosjektene i respektive kretser. 

 • Prosjekter blir tildelt støtte på forhånd.  

 • Prosjekter som ikke har blitt gjennomført eller iverksatt før 15.november 2022blirbedt om å tilbakebetale støtte. 

 

Søk støtte her til ditt prosjekt: 

(bruk lenken eller kopier over til en nettleser) 

 Last ned veiledning til søknad: Veiledning(PDF)

Søknadsfrist:15. juni 2022 
 
Spørsmål kan rettes til Norges Skiforbund Langrenn  

 

NIF-EPI03, 03
Foto: Hanna Johre / NTB