Hopp til innhold

Jubler for full gjenåpning

Regjeringen informerte fredag om at gjenåpningen av samfunnet vil starte allerede fra 25. september.

– Det er fantastisk å få bekreftelsen i dag, og dette er en viktig dag for norsk skisport. Nå kan våre dyktige klubber planlegge som normalt i høst og vinter, og dette er viktig med tanke på det viktige rekrutteringsarbeidet som mange klubber planlegger. Denne dagen har vi ventet på i mange måneder nå, ja hele idretten, sier skipresident Erik Røste. 

Fra regjeringen.no: Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap
Fra idrettsforbundet.no: Norsk idrett jubler for full gjenåpning

Les også om kampanjen: Tilbake til idretten.

Helsedirektoratet og FHI mente utfra en helhetsvurdering at det rundt månedsskiftet september/oktober vil være mulig å lette på de fleste tiltakene og gå over i en normal hverdag med økt beredskap. Det støttet regjeringen, men ønsket en enda tidligere gjenåpning. Det betyr at blant annet følgende restriksjoner vil fjernes:

  • Meterkravet avvikles
  • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves

Regjeringen forlenger støtteordningene ut 2021
Forlengelsen gjelder «Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren»og «Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren».  

For å kunne motta støtte fra ordningene som nå forlenges, er det en forutsetning at søker kan vise til at aktiviteten er rammet av smittevernbestemmelser som er gitt av offentlige myndigheter. Søker må videre kunne dokumentere at merkostnader og mindreinntekter er en direkte konsekvens av offentlige restriksjoner, råd eller anbefalinger.

NIF-EPI02, 02
Foto: Hanna Johre / NTB