Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Veilederen blir oppdatert ved behov, oppdatert med smittevernprotokoll for breddeidretten.

Norges Skiforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.  

27. oktober: Krisepakke 3 for frivilligheten er klar og åpen for søknader.

Smittevernprotokoll for breddeidretten 
NSF koronaveileder for klubber og kretser

Skiforbundets koronaveileder er oppdatert med siste regler og retningslinjer for gjennomføring av aktivitet for klubber og medlemmer. Når det gjelder reiser og representasjon for landslagene, ansatte og tillitsvalgte skal man forholde seg til myndighetenes anbefalinger og begrense reiser til et minimum. Skistyret vil fastsette egne retningslinjer for reise og representasjon i NSF-regi i sitt møte kommende onsdag.

Med bakgrunn i retningslinjer fra Helsedirektoratet 1. august 2020, vil organisasjonsledd i Norges Skiforbund kunne gjennomføre treninger, arrangement og annen organisert idrettsaktivitet, samt avholde kurs og kompetansehevende tiltak dersom gjeldende regler og retningslinjer overholdes.


Se også tidligere publiserte Koronaveileder for NSFs landslag, samt Gjennomføring av kurs i Norges Skiforbund.

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

* Ofte stilte spørsmål, NIF
* Smittevernveileder for idrett 
Norges Idrettsforbund - Temaside om koronavirus
Folkehelseinstituttet - Temaside om koronavirus
* Lotteri- og stiftelsestilsynet

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI01, 01
NTB