Hopp til innhold

Tilril Udnes Weng og Erik Solberg

Skikretsting og vårfagmøter

Akershus Skikrets arrangerte Skikretsting og vårfagmøter onsdag 10. mai 2023 i skihallen SNØ på Lørenskog.

 Protokoll fra Skikretstinget 2023

Prentasjon Skikretstinget

Presentasjon fra NSF (Kristin Gjertsen)

Presentasjon vårmøte langrenn

 

 


Vinner av Follopokalen Emma Araldsen - Hagahogget Låmlag


Vinner stipend Freeski Filip Stene-Johansen - Bærums Skiklub


Vinner stipend kombinert Ida Marie Hagen - Haslum IL


Vinner stipend hopp Martin Tonby Opsahl - Lommedalens IL


Vinner innsatspris Lasse Hermansen - Hakadal IL

 
Prisvinnerne og Tiril spiser kanelsnurrer

I henhold til § 13 i skikretsens lover innkalles det herved til kretsting i Akershus Skikrets.  

Lagene har representasjon og stemmerett på skikretstinget etter følgende skala:
Medlemstall inntil     25                               1 representant
            "                      fra     26 - 100             2     "
             "      over         100                             3     "

Det er ingen deltakerbegrensning til vårfagmøtene.

Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde, kan komite/utvalg, jf. § 14 møte.

Forslag som ønskes behandlet på Skikretstinget må være kretskontoret i hende senest onsdag 26. april 2023.

Saksliste, årsberetning, regnskap og eventuelle forslag legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uker før kretstinget avholdes. Klubber som ønsker å få tilsendt sakspapirene må gi beskjed til kretskontoret på tlf. 41907757 eller mail akershus@skiforbundet.no.

Fullmakter.
Påmelding gjøres her innen onsdag 3. mai 2023.  (Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt.)  På skikretstinget skal det være representanter fra begge kjønn.  Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen.  NB! Det kan ikke velges representanter som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller innen det organisasjonsledd representasjonen skjer (NIF's lov §2-5).  

Program/gjennomføring
• kl. 1730 Registrering og pizza
• kl. 1800 Åpning av tinget
• kl. 2000 Grenvise fagmøter 

KART

SAKSLISTE INNKOMNE FORSLAG TIL SKIKRETSTINGET 2023

Tingdelegater

Sakspapirene:  

 AGENDA VÅRMØTE LANGRENN

nif-epi04, 04