Hopp til innhold

Overnatting HL, NC jr og NM jr 2022-23

Her ligger informasjon om overnatting for HL, NC jr og NM jr

Generelt

Dette er retningslinjene som gjelder for sesongen 2022-23.
Iht disse retningslinjene skal arrangør av NC jr, NM jr og HL reservere at større antall overnattingsplasser (ca. 1500), som deretter fordeles på kretsene etter fordelingsnøkkel i sep-okt.
Bakgrunnen for ordningen er å sikre at alle utøvere får overnatting så nærme stadion som mulig.
Fordelingsnøkkelen legger videre opp til 1 leder pr 3 utøvere, dvs at klubber/team bør undersøke alternativ overnatting i privat regi for øvrige ledere/foresatte.

Legg inn antall som klubben/teamet har behov for her

Ansvarlige for overnatting anbefales å sette seg inn i retningslinjene.

Når Akershus Skikrets har blitt tildelt overnattingsted vil den enkelte klubb/team få en booking kode.   Klubb/team bestiller direkte hos overnattingsstedet ut i fra det antall man har fått tildelt.  Klubb/team blir fakturert direkte fra overnattingstedet.

For sesongen 2022 2023 gjelder Dette FOR følgende Arrangement: 

ARR.DATO ARRANGEMENT HVOR
06.01.-08.01 EQUINOR NC Junior Lillehammer
10.02.-12.02 EQUINOR NC Junior Voss
24.02.-26.02 Hovedlandsrennet Meråker
03.-05.03 NM Junior Alta

FOR ALLE ANDRE NM OG NC RENN GJELDER DETTE.

Hver enkelt klubb/team må selv ordne overnatting (ingen reservasjoner fra/via Akershus Skikrets). 

NIF-EPI03, 03