Hopp til innhold

Skikretsting og vårfagmøter

Akershus Skikrets arrangerer Skikretsting og vårfagmøter onsdag 8. september 2021. Sted er ikke bestemt enda.

Lagene har representasjon og stemmerett på skikretstinget etter følgende skala:
Medlemstall inntil     25                               1 representant
           "                      fra     26 - 100             2     "
             "      over         100                             3     "
Antall tingdelegater pr. klubb

Det er ingen deltaker begrensning til vårfagmøtene.

Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde, kan komite/utvalg, jf. § 14 møte.

Forslag som ønskes behandlet på Skikretstinget må være kretskontoret i hende senest onsdag 1. august 2021.

Saksliste, årsberetning, regnskap og eventuelle forslag legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uker før kretstinget avholdes. Klubber som ønsker å få tilsendt sakspapirene må gi beskjed til kretskontoret på tlf. 66941610 eller mail akershus@skiforbundet.no.

Fullmakter.
Påmelding gjøres her innen onsdag 1. september 2021.  (Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.)  På skikretstinget skal det være representanter fra begge kjønn.  Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen.  NB! Det kan ikke velges representanter som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller innen det organisasjonsledd representasjonen skjer (NIF's lov §2-5).  

Program/gjennomføring
• kl. 1745 registrering og litt mat
• kl. 1800 åpning av tinget
• kl. 2000 grenvise fagmøter 

KART

SAKSLISTE INNKOMNE FORSLAG TIL SKIKRETSTINGET 2021

Sakspapirene:  

  • Årsberetning 2019-20
  • Regnskap 2019
  • Kontrollkomiteensberetning 2019
  • Årsberetning 2020-21
  • Regnskap 2020
  • Kontrollkomiteensberetning 2020
  • Revisjonsberetning 2020
  • Valgkomiteens innstilling
  • Budsjett 2020
NIF-EPI01, 01
NTB