Hopp til innhold

Overgang til ny klubb?

Alle utøvere som skal konkurrere, må være registrert i korrekt klubb. Husk å melde inn overgang til ny klubb i god tid.

Klubbskifte må ihht. regelverket ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år). Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.

Overgangsskjema  fylles ut av utøver/tidligere klubb og sendes Skikretsen (som den nye klubben tilhører)  For klubbene i Akershus er e-postadressen akershus@skiforbundet.no

Regler for klubbytte

NIF-EPI01, 01
NTB