Hopp til innhold

Skikretsting og vårfagmøter

Akershus Skikrets arrangerte Skikretsting og vårfagmøter onsdag 15. mai 2019 på Åråsen Konferansesenter (Åråsen stadion).

Utøver som ble tildet premier og stipend under Skikretstinget.

Fra venstre: Iver Hexeberg (Hagahogget Låmlag, Nikolai Elde Holmboe (Bærums Verk Hauger IF), Lars Halvdan Buraas (Hurdal IL), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum IF), Christian Røste Solberg (Jardar IL) og Aleksander Elde Holmboe (Bærums Verk Hauger IF)

Protokoll kretstinget 2019

Prentasjonen Skikretstinget

Presentasjon Sparebank 1 Østlandet

Presentasjonen fagmøte langrenn

I henhold til § 13 i skikretsens lover innkalles det herved til kretsting i Akershus Skikrets.  

Lagene har representasjon og stemmerett på skikretstinget etter følgende skala:
Medlemstall inntil     25                               1 representant
            "                      fra     26 - 100             2     "
             "      over         100                             3     "

Det er ingen deltakerbegrensning til vårfagmøtene.

Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde, kan komite/utvalg, jf. § 14 møte.

Forslag som ønskes behandlet på Skikretstinget må være kretskontoret i hende senest onsdag 1. mai 2019.

Saksliste, årsberetning, regnskap og eventuelle forslag legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uker før kretstinget avholdes. Klubber som ønsker å få tilsendt sakspapirene må gi beskjed til kretskontoret på tlf. 66941610 eller mail akershus@skiforbundet.no.

Fullmakter.
Påmelding gjøres her innen onsdag 8. mai 2019.  (Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.)  På skikretstinget skal det være representanter fra begge kjønn.  Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen.  NB! Det kan ikke velges representanter som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller innen det organisasjonsledd representasjonen skjer (NIF's lov §2-5).  

Program/gjennomføring
• kl. 1745 registrering og litt mat
• kl. 1800 åpning av tinget
• kl. 2000 grenvise fagmøter 

KART

SAKSLISTE INNKOMNE FORSLAG TIL SKIKRETSTINGET 2019

Sakspapirene:  

 AGENDA VÅRMØTE LANGRENN

NIF-EPI02, 02