Hopp til innhold

Informasjon om NC/NM junior og HL

Her ligger informasjon om overnatting og smøreboder for NC/NM junior og HL, samt uttak stafett for NM junior og HL.

Representanter fra Akershus skikrets på NM/NC/HL

Fra LK vil følgende stille:
NM del I:            John Harald Amundsen
NM del II:           Ole Jonny Gigernes
NM jr:                  Ole Jonny Gigernes, Sten Are Storvik Grønvold og Ingvar Sperstad
NC jr Konnerud: 
NC jr Åsen:         
HL:                       Dag Helland-Hansen, Heidi Tjernshaugen og Ingvar Sperstad

Overnatting ifm NM NC, og HL

Forbundet sendte ut retningslinjer for sesongen 2018-2019 den 3. september:  Retningslinjer
Iht disse retningslinjene skal arrangør av NC jr, NM jr og HL reservere at større antall overnattingsplasser (ca 1500), som deretter fordeles på kretsene etter fordelingsnøkkel i sep-okt.
Bakgrunnen for ordningen er å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion
Fordelingsnøkkelen legger videre opp til 1 leder pr 3 utøvere, dvs at klubber/team bør undersøke alternativ overnatting i privat regi for øvrige ledere/foresatte.

NC jr Konnerud og NC jr Åsen
Her har ingen klubber meldt inn behov for overnatting.

NM Jr - Savalen
Noen klubber har ordnet overnatting selv. 
Øvrige klubber meldte inn behov til kretsen i september. Disse er tildelt overnatting på Bergstadens Hotel på Røros, ca 1 times kjøring fra stadion.

HL - Gålå
Her brøt arrangøren retningslinjene fra forbundet, og åpnet for direkte reservering i april 2018.
Klubber som ikke hadde reservert selv meldte inn til kretsen i september, og fikk tildelt overnatting tidlig i oktober på flere steder, dog er alle innen 30 min kjøring fra stadion.

NC/NM senior inklusiv NM del II (som også er NC-avslutning for junior)
Her er det ingen retningslinjer fra forbundet, hver enkelt klubb/team ordner selv overnatting.

Smøreboder

Dette reserveres av hver enkelt klubb/team. Info legges ut på arrangørens hjemmesider.

Uttak stafett

NM Jr – Savalen
Uttaksrenn er tidligere NC-renn samme sesong, inkludert NM-renn samme helg.
Det lages en rangert liste pr klasse, ut prinsippet om at 2 beste resultat teller.
I tillegg lages det samlet resultatliste pr kjønn der alle klasser går samme distanse. Denne brukes til å rangere mellom klasser.
Resultat på NM fredag-lørdag vil telle positivt
Ved lik rangering vil eldre løpere bli foretrukket
Mulighet for å stille klubblag, se info lenger ned.

HL - Gålå
Kretsen setter opp 3 uttaksrenn i hver stilart før sesongen begynner.
Det lages en felles resultatliste pr kjønn for alle uttaksrenn.
Deretter seedes alle ut prinsippet om at 2 beste resultat teller.
HL individuelt (fredag) er ikke satt opp som uttaksrenn, men brukes som en siste vurdering før uttak.
Ved lik rangering vil eldre løpere bli foretrukket
Mulighet for å stille klubblag, se info lenger ned. 

Mulighet for å stille egne klubblag på stafett NM Jr og HL
Det er åpnet for at klubber kan få stille egne klubblag både på HL og JrNM.
Retningslinjer for dette legges ut når påmelding til stafettene åpnes.
Kretsen forbeholder seg retten til å overprøve ønske om deltagelse på klubblag for løpere som er aktuelle på noen av de beste lagene.

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix