Hopp til innhold

Skitinget 2016

Erik Røste ble gjenvalgt som president i Norges Skiforbund for en ny toårsperiode. Akershus Skikrets er godt representert både i skistyret og i komiteene.

Følgende tilhører klubber i Akershus.

Skistyret 2016-2018:
Styremedlem – komiteleder kombinert: Paul Einar Borgen
Styremedlem – komiteleder hopp: Bente-Lill Romøren
Styremedlem – komiteleder Freestyle: Håkon Wibstad

Nestledere i komiteene
Nestleder telemark: Rolf Bryn

Kombinertkomiteen
Leder: Paul Einar Borgen
Medlem: Inge Oftebro

Hoppkomiteen
Leder: Bente-Lill Romøren

Langrennskomiteen
Medlem: Sindre Bergan
Medlem: Marthe Kobbersletten Jensen

Telemarkkomiteen
Nestleder: Rolf Bryn
Medlem: Per Olav Tangen
Medlem: Thea Smedheim Lunde

NIF-EPI01, 01