Hopp til innhold

Viktig INFO til alpinklubbene i Akershus

Hovedlandsrennet arrangeres på Hafjell 21-26 mars og Telenorlekene på Voss 30/3-2/4. I år vil det ikke bli tilrettelagt felles overnatting, transport, påmelding eller betaling fra Akershus skikrets

Dette må den enkelte deltager eller eventuelt klubb håndtere innen de frister som blir satt av arrangør.

Klubbene i Akershus ordner selv med

• Bosted og transport
• Påmelding til de enkelte renn
• Trenere (mindre klubber kan samarbeide)
• All betaling

Akershus Skikrets

• Sender inn pulje inndeling
• Tilrettelegger felles kretstreninger lokalt i forkant av mesterskapene 

NIF-EPI03, 03