Hopp til innhold

Langrenn – nytt tilbud ved Nannestad VGS

Langrenn blir nytt satsingsområde ved Nannestad VGS idrettsfag. Tilbudet er rettet mot utholdenhetsidrettene langrenn og skiskyting. Dette er et samarbeid med lokale idrettslag som geografisk naturlig søker seg til Nannestad VGS.

De lokale idrettslagene driver svært godt i barne og ungdomsidretten, derfor vil det være naturlig å samarbeide med skolen slik at eleven har et lokalt tilbud. Dersom man driver idrett når man nærmer seg dagen for valg av videregående skole.

Tilbudet vil være et godt alternativ for ungdom som har interesse for langrenn eller skiskyting (har ikke skytetrener per dato). Elevene kan da bo hjemme og bruke tiden på sin interesse, samt finne ut om det er det man vil. Som elev på idrettsfag har man valgmulighet alle 3 årene innen toppidrett med langrenn eller ballspill, breddeidrett eller friluftsliv. Dette gjør skolesituasjonen mer fleksibel med tanke på bl.a. skadeproblematikk, motivasjon og vilje, miljø og glede. Toppidrett med langrenn kan man også være en del av i VG2 og VG3 ved å velge studiespesialiserende fag.

For de som ønsker å utvikle seg innen langrenn vil det være aktuelt å bygge en solid grunnmur i ungdomsårene. Dette er tidkrevende trening som skole og idrettslag i samarbeid kan hjelpe ungdommen med. Skolen kan tilrettelegge med treningstid tidlig på dagen systematisk hver uke, dette fordi vi vet at god hverdagstrening over tid normalt gir ønsket utvikling i sin idrett. Det gir rom for to treningsøkter noen dager hver uke.

I tillegg til egne faglærere innen langrenn vil skolen jobber med å knytte til seg eksterne fagpersoner og løpere på høyt internasjonalt nivå. Disse vil besøke oss til avtalte tider. Slik vil vi gi ungdommen gode innspill i teknikkutvikling og gode erfaringer om trening.

Nannestad kommune er kjent for sine gode skiløpere og gode snøforhold med oppkjøring av løyper. Intensjonen med samarbeidet og tilbudet passer godt med lokalinteressen for nasjonalidretten vår. Velkommen som søker til Nannestad VGS.

 

Kontakt oss for nærmere informasjon:
Nannestad videregående skole: 63 99 66 00

Margrethe Hammer, avdelingsleder idrettsfag

Amund Vandsemb, faglærer idrettsfag
995 65 414
amund.vandsemb@nannestad.vgs.no

Søknad - Idrettsfag eller Studiespesialisering på Nannestad videregående skole.

Søknadsfrist er 1. Mars 2016

Langrenn - nytt tilbud ved Nannestad VG

 

NIF-EPI03, 03