Hopp til innhold

TD og arrangementskurs 3. november 2015.

Langrennskomiteene i Akershus og Oslo inviterer rennarrangører, TD’er og TD kandidater til kurs/workshop med John Wiik Nordby, Internasjonal TD fra Njård, Oslo.

Sted: Idrettens hus, Ekebergveien 101, 3dje etasje
Tid: kl. 18.00 -21.30.

Kurset vil gjennomgå de mest sentrale oppgaver for arrangører og TD’er.
Utveksling av erfaringer og diskusjon om aktuelle problemer vil stå sentralt i opplæringen. 

For nye TD’er er TD kurset delt i 2. Del 1 i opplæringen (3-4 timer teori på Ekeberg). Del 2 den praktiske delen vil bli tatt på et skirenn som avsluttes med en rapportskriving.

Alle deltakerne bes gjøre seg kjent med Skiforbundets rennreglement samt pkt 304 om Teknisk delegat på forhånd.

Vi håper å se veldig mange på Ekeberg denne kvelden, og husk er du arrangør i sesongen 2015/2016 forventes oppmøte fra klubben + TD!
(Det serveres mat og drikke med kursstart)

Påmelding her. Frist 1. november 2015.
Adresse er Ekebergveien 101, 1178 Oslo, Møterom 3etg, Bislett 331. 

NIF-EPI03, 03