Hopp til innhold

TD-1 kurs alpint

Det arrangeres TD-1 kurs alpint for region 1 Østfold/Akershus/Oslo med kursstart tirsdag 24. november på Osloidrettens hus på Ekeberg

Kursets varighet

TID:                                                                STED:
Tirsdag  24.11.15, kl. 18.00-21.00               Osloidrettens hus, Ekebergveien 101
Torsdag 26.11.15, kl. 18.00-21.00              møterom «Bakrommet» ligger i 3 etg
Tirsdag  01.12.15, kl. 18.00-21.00               (gratis parkering)
Torsdag 03.12.15, kl. 18.00-21.00              

 

Kursleder: Gunnar Johansson, med flere.

Bindende påmelding til undertegnede innen 15.11. 2015.
E-post adresse: gunnajohansso@gmail.com

Gunnar Johansson
Lybekkveien 13D
0772 Oslo                                         

NØDVENDIG KURSMATERIELL:
Rennreglementet er utgitt i eget hefte, finnes på NSF sider.
Dette heftet inneholder rennreglementet, alpint, og skaffes til veie av kursleder.
På kurset vil NSFs lov og generelle bestemmelser, alpint, også bli gjennomgått.

Med hilsen
Gunnar Johansson
Reg.TD.

NIF-EPI02, 02