Hopp til innhold

Høstmøte/Regions møte Oslo, Østfold og Akershus

Høstmøte/Regions møte for Oslo, Østfold og Akershus arrangeres onsdag 14 oktober 2015 på Ski museet , Holmenkollen. Møte starter kl. 18.00

Påmelding ønskes for bestilling av mat - PÅMELDING
 Regionmøtene er beregnet på: kretsenes administrasjon, kretsenes hoppkomiteer og kombinertkomiteer, arrangører, skiklubber, trenere, foreldre, TD og dommere.

Program: 

  • LUP
  • Arbeidskravanalyse
  • Kretsenes erfaring med regionale renn 

  • Regionale renn, innhold og gjennomføring 


Saker som ønskes behandlet av deltakerne kan med fordel meldes inn på forhånd. til email jriiber@online.no 
Kjetil Strandbåten og Tore Øvregård er ansvarlig for innholdet i møtene basert på LUP 


NIF-EPI02, 02