Hopp til innhold

NC junior/senior med U23-NM på Vind

Akershus Skikrets har bestilt 2 stk. felles smøreboder. Kostnaden fordeles på de klubbene som ikke har egne smøreboder. Vi har anmodet arrangørene om å få plassert alle smørebodene i samme område og håper de har fått til det.

Klubbene er fordelt på fire overnattingssteder i Gjøvikregionen. Det er Quality Strand, Kløverhotellet, Osbakken og Paulsrud. Da vi bor noe spredd ønsker vi å ha ett felles møte for klubbene i kretsen.

Arrangøren avholder ett lagledermøte for alle dagene, torsdag kl. 18 på Vind skistadion.

Informasjonsmøte blir på Quality Strand hotell Gjøvik kl. 20 på torsdag.

Vi henstiller til alle klubber om å stille med en representant på møte. Startnummer til fredagens konkurranser blir delt ut (hvis vi får de med fra lagledermøte).

Sekundering lørdag og søndag. Hva kan vi få til her?
Runden på Gjøvik er på 5km og 2 sekunderingsposter bør være tilstrekkelig. Skal vi få til dette er vi avhengig av at klubbene stiller med ressurser.

Kontaktpersoner fra kretsen:
Stein-Arne Alnæs, tlf. 93403121
Dag Helland-Hansen, tlf. 41474029
Kristen Treekrem, tlf. 97046008

 All informasjon om rennet finner dere på:   http://www.skiforbundet.no/vindil_u23/

NIF-EPI02, 02