Hopp til innhold

Hovedlandsrennet på Gåsbu

Hovedlandsrennet 2014, Gåsbu, 28. februar - 2. mars

Smøreboder
Vi har reservert felles smøreboder på Gåsbu i henhold til bestillingene som er kommet inn fra klubbene. Disse kan benyttes av kretsens løpere som har bestilt dette (for klubber som ikke har bestilt egen smørebod). Smørebodene vil også være samlingspunktfor kretsen.

Stafetten
Kretsen har meldt på 28 guttelag og 15 jentelag basert på påmeldinger som er gjort i MinIdrett/SportsAdmin. En link til et spørreskjema vedr ønsket stilart i stafetten og annen kontaktinfo er sendt ut på mail til alle som er påmeldt til stafetten. Dette må svares på innenfor fristen. Vi avholder informasjonsmøte vedr stafett uttak på Gåsbu lørdag 1. mars (kommer tilbake til sted og tid). Vi kommer til å sette sammen løpere fra klubb/region på samme stafettlag etter lag 10 for guttene og lag 5 for jentene.

Uttaksrenn for stafetten HL den 2. mars

2 x Klassisk etapper:

  1. 28.2     HL Klassisk distanse
  2. 2.2       Rossignolrennet, BDO Cup
  3. 26.1     KM lang, Åsrennet

 2 x Fri etapper:

  1. 25.1      KM Fristil, Solvangrennet
  2. 11.1     Oslo Skifestival – BDO Cup
  3. 8.2       KollMila, BDO Cup

Renn i prioritert rekkefølge. Form i HL blir prioritert. Skjønn benyttes ved behov.

Lagledermøter
Kretsen vil være representert på lagledermøtene på veiene av klubbene. Relevant info fra møtene henges opp i smøreboden til Akershus.
Vi avholder lagledermøte for klubbene i Akershus torsdag, fredag og lørdag kveld på Gåsbu. Kommer tilbake med info om tid og sted. Startnummer blir delt ut på disse møtene.

Informasjon fra Akershus Skikrets

Vi kommer til å brukte Facebook siden til Akershus Skikrets Langrennskomiteen som informasjonskanal under HL. Gå inn å trykk «Liker» på denne og følg med på siden under HL.

Relevant info fra lagledermøtene blir også hengt opp i smøreboden til Akershus.

Kontaktpersoner Akershus Skikrets:
Ole Jonny Gigernes, tlf. 40008255, e-post ole.jonny@gigernes.com (Hovedleder for HL)
Heidi Annette Garthus, tlf. 41043507, e-post heidigarthus@hotmail.no (Uttaksrenn HL stafett)
Dag Helland-Hansen, tlf. 41474029, e-post daghellandhansen@gmail.com (Startnummer)
Marte Kobbersletten, tlf. 41506575, e-post jensenmarthe@hotmail.com (Smøreboder og Uttaksrenn HL stafett)

Vi håper alle får noen hyggelige og opplevelsesrike dager under hovedlandsrennet på Gåsbu.

Hilsen LK i Akershus

Hjemmeside

NIF-EPI03, 03