Hopp til innhold

Hovedlandsrennet i Fauske

Hovedlandsrennet i Fauske 26-28.februar 2016

Arrangementets hjemmeside: http://www.skiforbundet.no/hl2016/ - mye nyttig informasjon!

Smøreboder
Det er bestilt smøreboder på arena i hht til bestillingene fra klubbene. Smørebodene vil være samlingspunkt for kretsen på skistadion.

Lagledermøter:
Kretsen vil ha lagledermøter i etterkant av arrangørens lagledermøter på torsdag og fredag. Disse møtene vil finne sted på Fauske hotell kl 20. Oppslag på hvor møtet finner sted henges opp i hotellets resepsjon.

 Agenda:

  • Info fra arrangør
  • Eventuell felles sekundering
  • Stafett
    • Seedingstabell i henhold til oppsatte uttaksrenn presenteres på torsdagens møte
    • Endelige stafettlag presenteres på fredagens møte
  • Utdeling av startnummer

 Startnummerne kan hentes klubbvis i kretsens smørebod på renndagen. Klubbene er ansvarlige for retur av ubenyttede startnumre.

Kakefest
Vi arrangerer kakefest for Akershus Skikrets lørdag 27.februar kl. 19 på Fauske hotell. Vi ønsker samtidig å samle hvert enkelt stafettlag slik at man har muligheten til å bli litt kjent. Det blir utdeling av startnummer og grønne luer/pannebånd.

Stafetten
Det er påmeldt 112 gutter og 68 jenter til stafetten, dvs.28 guttelag og 17 jentelag fra Akershus. En link til spørreskjema vedrørende ønsket stilart og annen kontaktinfo er sendt ut til alle som er påmeldt til stafetten.
Viktig: Forfall til stafetten meldes Marthe Jensen (jensenmarthe@hotmail.com) så fort som mulig.

Akershusluer
Vi vil som tidligere år benytte grønne luer og pannebånd under stafetten. De 16-åringene som var med på HL i fjor fikk utdelt grønn lue/pannebånd der og vi ber om at dere tar med disse på årets hovedlandsrenn. 15-åringene vil få utdelt grønn lue/pannebånd i Fauske.

Facebook
Kretsen vil benytte https://www.facebook.com/akershuslangrenn/ som informasjonskanal under arrangementet.

Overnatting
Kretsen er i hovedsak fordelt på 2 hotell; Fauske hotell og Rognan hotell.

Kontaktpersoner Akershus Skikrets (alle bor på): Fauske Hotell
Sten Are Storvik Grønvold, 958 81 605
Marthe K. Jensen, 415 06 575
Stig Hemstad, 97545818

Vi gleder oss og håper alle får noen hyggelige og opplevelsesrike dager i Fauske.

Hilsen LK i Akershus v/ Sten Are, Stig og Marthe

 

 

 

 

NIF-EPI01, 01