Hopp til innhold

Smøreboder
Det blir i år ingen egen felles smørebod for Akerhsus. De som har ønsket smørebod har bestilt dette selv av arrangøren.

Startnummer
Startnummer deles ut kretsvis fra arrangøren. Kretsens representanter henter ut startnummer på veiene av klubbene i hver krets. Startnummer kan hentes på Quality Hotel Tønsberg hos kretsens representanter. Info om hvor og når blir lagt ut på Facebook siden til Akershus Skikrets Langrennskomiteen.

Stafetten
Det er påmeldt 112 gutter og 70 jenter til HL stafetten.  Kretsen har ut fra dette meldt på 28 guttelag og 17 jentelag. En link til et spørreskjema vedr ønsket stilart i stafetten og annen kontaktinfo er sendt ut på mail til alle som er påmeldt til stafetten. Dette må svares på innenfor fristen. Målsetningen er at de første 10 guttelagene og de første 5 jentelagene blir uttatt etter oppsatte uttaksrenn. Resten av lagene blir også tatt ut etter uttaksrenn, men her legger også vekt på at løperne får gå sammen med løpere fra samme klubb/region.

Uttaksrenn for stafetten HL den 1. mars

2 x Klassisk etapper:

  1. 12.2        Uttaksrenn Nordre Eidsvoll
  2. 31.1        Rossignolrennet
  3. 28.2       HL klassisk sprint

 2 x Fri etapper:

  1. 27.2       HL Fristil
  2. 24.1       KM Fri Drøbaksrennet
  3. 17.1        Oslo Skifestival fristil

Renn i prioritert rekkefølge. Form i HL blir prioritert. Skjønn benyttes ved behov.

Ifm stafetten er vi avhengig av hjelp fra mange for at den skal gå så smidig som mulig for våre mange løpere. Akershus er desidert største krets og det krever litt organisering. Forelder eller klubbrepresentant for løper som har 1. etappe vil være lagets lagleder. Denne laglederen får ansvaret for lagets startnummer og får ansvaret for å samle laget før start. Skulle noen trenge hjelp til prepping av ski, så organiserer vi dette også via større klubber som har egne smørere med.

Lagledermøter
Kretsen vil være representert på lagledermøtene på vegne av klubbene. Relevant info fra møtene henges opp i smøreboden til Akershus og legges ut på Facebook siden til Akershus Skikrets Langrennskomiteen. Startnummer blir hengt opp klubbvis i smøreområde til Akershus

Er det noe dere lurer på, så ta kontakt med Akershus Skikrets sine kontaktpersoner.

Informasjon fra Akershus Skikrets
Vi kommer til å bruke Facebook siden til Akershus Skikrets Langrennskomiteen som informasjonskanal under HL. Gå inn og trykk «Liker» på denne og følg med på siden under HL.
Relevant info fra lagledermøtene blir også hengt opp i smøreområde til Akershus.

Kontaktpersoner Akershus Skikrets:
Ole Jonny Gigernes, tlf. 40008255, e-post ole.jonny@gigernes.com (Hovedleder for HL)
Marte Kobbersletten, tlf. 41506575, e-post jensenmarthe@hotmail.com (Smøreboder og Uttaksrenn HL stafett)

Vi håper alle får noen hyggelige og opplevelsesrike dager under hovedlandsrennet i Stokke.

Arrangørens hjemmeside

NIF-EPI03, 03