Hopp til innhold

Transport og parkering

Viktig info om parkering og transport: Det er 7 km frå Voss sentrum til arenaen i Voss Ski- og Tursenter. Der er det i dag bra med parkeringsplassar og nye plassar vert opparbeidd i løpet av hausten. Ein plan for parkeringsarealet vert lagd ut i løpet hausten når me har det klart. Det vert ikkje organisert transport frå overnattingsstadane eller Voss sentrum til arenaen. Dette må kretsane og løparane syte for sjølve.