Hopp til innhold

Smøreboder og vogner/biler

Vi kan tilby smøreboder i telt og vogn samt bilplasser i tilknytning til arenaen.

Smøreboder:

Smørebodene vil være ca 10 m². 

Teltene har en grunnbelysning og hver bås har tilgang til kontakt med 1 fas 16 A 230 V strøm

Prisen for plass i telt vil være kr. 5000.  Ved bestilling/betaling etter frist er prisen kr. 7500.

Det blir utlevert en kjøreseddel/parkeringsbevis pr. bod/telt.

Vogner/biler:

Det vil være mulighet for oppstilling av vogner og egne telt med mulighet for strøm etter avtale.

Vognene vil gis tilgang til kontakt med 1 fas 16 A 230 V strøm.

Det vil ikke være mulighet for oppstilling av eget telt/vogn uten forutgående bestilling.

Pris for vognplass er kr. 3000 m/strøm. Ved bestilling/betaling etter frist er prisen kr. 5000.

Generelt:

Vi har valgt å forlenge bestillingsfrister for smørefasiliteter.
 

Ny bestilling og betalingsfrist er 19.01.14 med satsene 3000,- for vogn/bil og 5000,- i smøretelt.

De opprinnelige fristene var satt ut fra egne frister på leie av telt og opplegg av strøm. Men vi har likevel valgt å forlenge fristene.

Bestillingen sendes til vind@vindil.no innen 19.01.14.

Etter utløpt frist gjelder 5000,- for vogn og 7500,- for bod.

Så langt som mulig vil vi tillate etterbestilling.

Kontonummeret er: 2050.30.29597

Bestillingen er bindende. Bekreftelse på tildelt smøreplass sendes.

Leverandører kan i bestillingen be om å bli fakturert.