Hopp til innhold

Påmelding og startkontigent


Fristen for korrigering av påmeldingslister og fristen for etteranmelding har gått ut. Startlister vil bli tilgjengelige herfra så snart de er klare.

Alle løperne må ha underskrevet FIS Athletes Declaration og ha gyldig forsikring.

Påmeldingsfrist var fredag 7. februar 2014 kl. 23:59.
Påmeldingslister legges ut for kontroll umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp.

Etteranmelding etter påmeldingsfristens utløp vil bli innkrevet med dobbel startkontingent (ihht rennreglementet). Absolutt siste frist for etteranmelding alle dager er tirsdag 11. februar kl 14.00. Etteranmelding etter denne datoen er ikke mulig.

Startkontingent: kr 115,- for junior og kr. 130,- for senior. Startkontigent for NM sprint junior er kr. 130,-.

Startkontingenten betales online sammen med påmelding via MinIdrett.