Hopp til innhold

Regler og retningslinjer

FULLSTENDIG NASJONALT RENNRELGEMENT

Skilisens

Alle som deltar i skirenn og har fylt 13 år må ha skilisens. Informasjon om skilisens og betaling.

Aldersklasser

I langrenn er det årsklasser (ett og ett år) fra de yngste og opp til og med 18 år (yngre junior). Fødselsåret angir aldersklasse, f.eks. født år 2000 - sesong 2015/2016 = årsklasser 16 år. Det er ikke anledning til å delta i høyere eller lavere årsklasser. Se tabell over aldersklasser.

Startkontingentsatser

Skistyret beslutter hvor mye det skal koste å delta i skirenn. For tiden er det følgende satser: Barn og ungdom: 100 kr per renn Junior: 115 kr per renn Senior: 130 kr per renn (150 kr ved distanser over 31km) Turrenn: Turrennarrangører kan fastsette startknotimgenten selv.
Se mer om startkontingenter.

Kuldegrenser

For barn og ungdom: minus 15 grader For junior og senior: minus 18 grader For distanse over 30km: minus 15 grader Reglene gjelder under gunstigst mulige værforhold. Regel 315.9 i "Fullstendig nasjonalt rennreglement" (øverst på siden).
Turrenn: Minus 15-25 grader: arrangør skal ta forholdsregel Minus 25 grader og kaldere i større deler av løypa: avlyses Regel 387 i "Fullstendig nasjonalt rennreglement" (øverst på siden).

Klubbovergang - "Klubbskifte"

Klubbskifte må ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år). Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong. Regel 203.2
Regler                 Overgangsskjema

Reklameregler

På hodeplagg: ett sponsormerke på max. 50 cm2. Det må også være klubbmerke eller flagg i fronten av lua. Over hvert øre: lueprodusentenes merke, max 15 cm2 På drakt: inntil 400 cm2 reklamemerker. Max 100 cm2 per merke. Reklameregler i PDF-format:
Reklameregler kortversjon

Rulleski og trafikksikkerhet

Vi vil unngå ulykker på rulleski! Rulleskiløpere skal være utstyrt med hjelm og refleks. Trafikerte veier skal unngås. Her er rulleskivettreglene fra Norges Skiforbund.

BARNEBESTEMMELSER

NORDNORSK MESTERSKAP

REGLEMENT NNM