Hopp til innhold

Uttakskriterier

Uttakskriterier for World Cup og Junior-VM 2014-2015.

Uttak gjøres med hovedvekt på resultater i Norgescup, NM, Worldcup og testrenn samt vurdering av løperes utvikling gjennom treningssesongen. Om nødvendig kan det bli gjennomført egne uttaksrenn. Samtidig blir det lagt vekt på utviklingen av fysiske egenskaper, holdninger og lagmoral. Her vil alle tester, og utviklingen mellom disse, bli vurdert.


 Uttak av utøvere er basert på følgende kriterier:

 • Runde 1, Hintertux. Landslaget er prioritert ved første runde, mulighet for ytliggere 4 utøvere å kjøre seg inn.
 • Resultater i alle Norgescup-, NM- og Worldcuprenn.
 • Resultater i tester og konkurranser knyttet til alle samlinger i NSF regi.
 • Utøvere som har som mål å representere i WC, VM og jr.VM må delta på alle renn, samlinger og tester, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder for uttak av nytt landslag 2015.
 • Trenernes vurdering av løperes utvikling gjennom høst/ treningssesongen.
 • Det kan bli foretatt forhandsuttak på inntil 4 løpere i god tid i forkant av alle ordinære uttak.
 • Vurderingen gjøres av Eliteutvalget etter innstilling fra landslagsledelsen

 

Oversikt over WC-runder 2014-2015:

 

Runde Dato Sted Arrangør Konkurranse Antall løpere Ant.   Forhåndsuttak Forhåndsuttak Uttaksfrist
1 28. - 30.11 Hintertux Østerrike Sp+Ps+Ps 6 - 10 Inntill 6 27.okt 17.nov
2 17. - 18.01 Bad Hindenlang Tyskland Sp+Ps 4 - 7 Inntill 4 15.des 12.jan
  23. - 24.01 Rauris Storbritannia Sp+Cl 4 - 7 Inntill 4 15.des 12.jan
VM 23. - 27.02 Steamboat Springs USA Cl+Cl+Sp+Ps 4 - 7 Inntill 4 26.jan 09.feb
Jr-VM 23. - 27.02 Steamboat Springs USA Ps+Sp+Cl 4 - 7 Inntill 4 09.feb 16.feb
4 06. - 08.03 Thyon Sveits Sp+Cl+Ps 4 - 8 Inntill 4 09.feb 02.mar
  11. - 13.03 Murren/Schilthorn Sveits Sp+Cl+Ps 4 - 7 Inntill 4 09.feb 02.mar
5 19. - 21.03 Rjukan Norge Cl+SP+Ps 4 - 7 Inntill 4 02.mar 09.mar
Nasjonal 19. - 21.03 Rjukan Norge Cl+SP+Ps 4 - 7 Inntill 4 02.mar 16.mar


Offentliggjøring:

 • De som blir tatt ut kontaktes av landslagssjef.
 • Laguttaket legges ut på www.skiforbundet.no oppgitte datoer.
 • En representant fra Eliteutvalget vil være tilstede på samtlige tellende renn. Samtlige medlemmer vil være representert i løpet av sesongen.
 • Det forventes at alle uttatte løpere stiller i alle renn nevnt ovenfor i kriteriene.

 

Uttaket foretas av Eliteutvalget som består av følgende medlemmer: 
Eliteutvalgsleder Lars Ove Berge (Leder)
Medlem Jo Mork (Sportssjef)
Medlem Troels Tore Larsen (Trener)
Medlem Petter Ekran (Sportskonsulent/økonomi)

Øvrig:

 • Det antas at antall utøvere som blir tatt ut til å representere i World Cup og VM ligger på 4 - 7.
 • Utøvere som tas ut på nasjonal kvote dekker kostnadene selv.
 • Utøvere som tas ut til å kjøre junior-VM dekker deler av kostnadene selv.
 • Klage på uttak kan gjøres dersom klager mener at det er gjort uttak i strid med uttakskriteriene beskrevet ovenfor.
 • Klage kan kun gjøres skriftlig, ihht. saksgang beskrevet under, og skal stilles til leder for eliteutvalget Lars Ove Berge.
 • Kontaktinformasjon: Lars Ove Berge – lowb@online.no, tlf.: 984 42 828.

Eliteutvalgets arbeidsform:

 • Eliteutvalgets leder og Sportssjef samarbeider om uttak av landslag og representasjonslag.
 • Leder kommenterer og videresender til øvrige medlemmer i utvalget.
 • Kort kommentar/uttalelsesfrist fra øvrige medlemmer.
 • Drøfting.
 • Vedtak.
 • Sportssjef formidler vedtak til utøvere og offentliggjør uttaket senest dagen etter.
 • Klageinstans (Eventuell anke stilles til TK).

Saksgang ved klage:

 • Helst utøver , evt. foresatte (når løper er under 18 år), gjerne i samråd med trener retter klagen til Eliteutvalg v/ Leder.
 • Eliteutvalget behandler klagen ihht. godkjente uttakskriterier og treffer et endelig vedtak, som formidles, sammen med begrunnelse for vedtaket, umiddelbart til berørte løper/foresatte,  med kopi til involverte parter.
 • Ønsker noen av partene å påklage beslutningen kan det gjøres direkte til TK ved leder.
 • Ved anke skal TK sikre at det ikke har blitt gjort en grov saksbehandlingsfeil, ved anke skal TK vurdere om det har blitt gjort et uttak med feil bakgrunn. 
 • Kontaktinformasjon: Landslagssjef Jo Mork, jo@skiforbundet.no Tlf + 47 990 14 838
NSF