Hopp til innhold

Kretstinget Telemark og Vestfold skikrets 2015

Velkommen til Telemark og Vestfold sitt Kretstinget 2015 på VIP avdeling på Skagerak arena i Skien, lørdag 09. mai klokken 10.00.

Frist for påmelding, fredag 24. april

Påmelding

Last ned invitasjonen
Idrettsregistreringen pr. 31.12.2014 -
(grunnlag for tingdelegater kretsting 2015)

STED: VIP avdelingen, Skagerak Arena (Odd Stadion) i Skien
TID:    Lørdag 09. mai 2015 – møtestart kl. 10.00

Forslag som ønskes behandlet på tinget, må være styret i hende senest 24.04.15, kl. 15.00.

Fullstendig saksliste med nødvendige saksdokumenter og forslag sendes ut til klubbene og legges ut i denne nettsaken innen 1. mai.

Representasjon på skikretstinget

Med stemmerett:

A. Skikretsens styre
B. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala (jfr. idrettsregistreringen 31.12.2014): 

Lag med inntil  50 medlemmer                          1 representant
Lag med 50 -  100 medlemmer                          2 representanter
Lag med over 100 medlemmer                          3 representanter

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor utvalgets/ komiteens arbeidsområde:

A. Lederne i faglige utvalg/ komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte – samt leder av skikretsens skidommerlaug
B. Kontrollutvalgets medlemmer
C. Valgkomiteens medlemmer
D. Revisorer

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt – se vedlagte link til påmelding.

Ansatte i skikretsen møter med tale- og forslagsrett. Skikretstinget kan imidlertid beslutte at møtet lukkes for ansatte og andre utenforstående.

 

NTB scanpix