Hopp til innhold

Jo Mork (Foto NTB Scanpix)

Velkommen til Haustmøtet

Når skikrinsen inviterar til Haustmøtet måndag 7. november, rettar ein saman med skiforbundet fokus mot fråfallsproblematikken i skisporten, og skiforbundet si nye skireform.

Skireformen
- I frå Norges Skiforbund innleiar Jo Mork (biletet) på møtet sin fellesdel. Mork skal m.a. innleie om fråfallsproblematikken i skisporten, og skiforbundet sin nye utviklingsmodell.

Les meir om skireformen og utviklingsmodellen her.

- Etter fem år som sportssjef og ei lang karriere innanfor telemarksporten, begynte Mork 1. mai i år som konsulent i Norges Skiforbund si utviklingsavdeling. Mork som opphaveleg kjem frå Vågå, kan m.a.o. vise til svært lang og brei erfaring frå skisporten.

Klubb i vekst
- I samband med langrennskomiteen sitt fagmøte kjem Barbro Tomter Dahlen for setje fokus på klubbarbeidet i aldersgruppa 11-16 år i Rustad IL. Dahlen har vore engasjert i oslo-klubben i over 30 år.

- Ho har arbeida for å utvikle eit moderne langrennsanlegg som no vert nytta av heile befolkninga i bydelen, rekruttering til skisporten i alle årsklassar, og ho har hatt eit ustoppeleg fokus på breiddeidretten. Rustad IL har under Barbro si leiing vokst frå å vere ein liten klubb i bydelen til å bli ein stor klubb med fleire hundre medlemmar.

Haustmøte Telemark/ Randonè
I tillegg til dei "ordinære" fagmøta inviterar skikrinsen denne gangen også til Haustmøte for telemark- og randonèsporten. Tema for møtet er knytt til korleis ein saman kan utvikle telemark- og randonèsporten i Sogn og Fjordane. Sakliste for møtet finn ein under.

Frist for påmelding
Skikrinsen minner om at frist for påmelding til Haustmøtet er torsdag 03. november 2016.

Påmelding Haustmøtet (Alpint, Hopp/ kombinert og Langrenn)

Påmelding Haustmøtet Telemark/ Randonè

Stad
Skei, Thon Jølster Hotel

Tidspunkt
Måndag 07. november 2016, kl. 18.00-21.00

Rammeprogram
- kl. 18.00: Velkommen v/ krinsleiar Inge Fænn
- kl. 18.05-19.00: Skiforbundet sin nye utviklinsmodell v/ Jo Mork (NSF)
- kl. 19.00-19.45: Greinvise fagmøter
- kl. 19.45: Felles pause
- kl. 20.00-21.00: Greinvise fagmøter frt.

For kven
- alle skiinteresserte
- leiarar i skigruppene
- trenarar i skigruppene
- arrangørar
- foreldre
- komitèmedlemmer

Laga avgjer sjølve kor mange representantar ein vil sende.
Fagmøta fungerar som rådgjevande forum for komiteane.

------------------------------------------------------------------------------

LANGRENNSKOMITEEN SITT HAUSTMØTE

Sakliste Haustmøte Langrenn

Vedlegg Sak 03; Terminlista 2016-2017

-----------------------------------------------------------------------------

ALPINKOMITEEN SITT HAUSTMØTE

Sakliste Haustmøte Alpint

Vedlegg Sak 04; Terminlista 2016-2017

-----------------------------------------------------------------------------

HOPP- OG KOMBINERTKOMITEEN SITT HAUSTMØTE

Sakliste m.m. er ikkje klart p.t.

-----------------------------------------------------------------------------

TELEMARK/ RANDONÈ SITT HAUSTMØTE

Sakliste Haustmøte Telemark/ Randonè

-----------------------------------------------------------------------------

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins

Yngve Thorsen (s)
adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde