Hopp til innhold

Ungdomsstafetten

Generell info.

Stafetten vert avvikla i Oslo, Holmenkollen

Ungdomsstafetten er ein mixed stafett over fire etappar à 3,5 km for aldersgruppa 15 og 16 år.

Sogn og Fjordane Skikrins stiller med eitt lag til stafetten.

Dato

11.-12. mars 2017

Utøvarar

15-16 åringar (f. 2001-2002)

Uttak

Frist for innmelding av etappar og løparprofilar er 06. mars 2017.

Langrennskomiteen tek ut lag basert på følgjande arrangement:

Reisemåte

Privatbilar.

Overnatting

Ikkje avklara.

Fakturering

Sogn og Fjordane Skikrins dekkjer opphaldskostnadane for uttekne utøvarar, medan aktuelle føresette vert tilsendt faktura for opphaldet i etterkant av arrangementet.

Logistikkliste

 

Etappar

 

Greinleiar

Arthur Hegrenes (993 95 840)

Hovudleiar

 

Ansv. smøring (rettleiing/testing)

 

 Køyretillatelse

Det vil ikkje bli gitt køyretillatelsar til Holmenkollen laurdag og søndag.
Som tidlagere år vil arrangøren ordne med busstransport.

NB! I tillegg til transport for utøvarane, har skikrinsen også bestilt transport for føresette.

Bankett

 

Adm. ansv.

Yngve Thorsen (926 01 421)

Påmelding

 

Nettside

Arrangøren si nettside. 

Her finn ein det meste av detaljinformasjon om arrangementet.
Viktig at alle set seg godt inn i denne.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NTB scanpix