Hopp til innhold

Terminliste

TERMINLISTE ALPINT 2016-2017

Alpinkomiteen sine rammer for terminliste 2016-2017 vart presentert i samband med Vårmøtet 15. juni 2016.

Framlegget vart deretter sendt til høyring i laga fredag 17. juni 2016, med svarfrist torsdag 01. september 2016.

Etter at høyringsfristen gjekk ut, har alpinkomiteen i møte 17. oktober, handsama innkomne endringsframlegg.

Oppdatert framlegg (pr. 17/10-16) til Terminliste 2016-2017 finn ein under.

Terminlista vert endeleg handsama i samband med alpinkomiteen sitt Haustmøte 07. november 2016.

Terminliste Alpint 2016-2017

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, AK

Atle Hamar (s)                                      Yngve Thorsen (s)
Leiar                                                        Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde