Hopp til innhold

Skikretsting og vårfagmøter

Østfold Skikrets arrangerte Skikretsting mandag 11. mai 2015 i Marker Idrettspark Bommen, Ørje. I etterkant av tinget var det grenvise vårfagmøter.

Protokoll skikrestinget

I henhold til § 9 i skikretsens lover innkalles det herved til kretsting i Østfold Skikrets.

Tid:    Mandag 11. mai 2015 kl. 1815 for registrering
            Forhandlingene starter kl. 1830 presis

Sted:   Marker Idrettspark  Bommen (kart), Ørje

Sakspapirene:  

Klubber som ønsker å få tilsendt sakspapirene må gi beskjed til kretskontoret på tlf. 66941610 eller mail ostfold@skiforbundet.no.

Representasjon:  Lagene har representasjon og stemmerett etter følgende skala:
                                     Medlemstall inntil           50                                          1 representant
                                                   "              fra          51 - 100                                2     "
                                                   "               over      100                                        3     "

Fullmakter: Påmelding til tinget gjøres her innen onsdag 6. mai 2015.

Forslag: Forslag som ønskes behandlet på Skikretstinget må være kretskontoret i hende senest mandag 27. april 2015.

FAGMØTER
Grenenes vårmøter vil bli gjennomført i etterkant av skikretstinget (ca. kl. 2000) Påmelding gjøres her innen onsdag 6. mai.
NB!  Her er det ingen deltakerbegrensning.