Hopp til innhold

Informasjon klubb

Her vil vi legge ut praktisk informasjon til klubbene knyttet til de planlagte klubbaktivitetene.

OPPLEGG
Alle klubbene i skikretsen arrangerer 1-2 lavterskel skikurs for barn, der målet er at så mange som mulig deltar. Skikursene kan være i forkant eller som et supplement til Telenorkarusell-renn i klubben.

Samtidig med skikurs for barna arrangeres også et skikurs for voksne/foreldre, med fokus på trygghet i bakken og grunnleggende skikteknikk. Målet er å gjøre foreldre tryggere i bakken sammen med barna, og dermed få en felles skiglede og opplevelse.  Foreldre oppfordres også til å kjøre sammen med barna på avslutningsrennet.

Skikretsen v/alpinkomiteen er ansvarlig for at alle klubbene gjennomfører dette. Arrangementsplan med oversikt over planlagte klubbkvelder for hele skikretsen vil presenteres på høstmøtet hvert pr.

Skikretsen vil hvert år produsere flyers og markedsmateriale, som vil sendes ut til alle klubber. Det jobbes også med å få på plass en arrangementshenger med komplett utstyr til skikurs som kan lånes ut til klubbene.