Hopp til innhold

Jury og protester

Juryen består av rennleder, TD og løypesjef.

Protestfrist er 15 min. etter at den uoffisielle resultatlista er publisert. Alle protester leveres skriftlig av klubbens lagleder/reiseleder på angitt skjema til rennkontoret v/rennsekretær Martin Finstad, mobil 971 11703. Skjema fås på rennkontoret. Varsling om at protest vil komme kan sendes på forhånd per SMS til mobil 971 11703, men skjema må fylles ut før protest blir mottatt og behandlet. Sammen med protesten skal det innbetales et gebyr på NOK 250.- Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge.