Hopp til innhold

Søndag - stafetter

Første start kl.09:00

Sprintstafetter, klassisk

K junior og senior kl. 09:00

M junior kl. 09:45

M senior kl. 10:25

To løpere per lag, hver løper går 3 etapper.

Det kan meldes mix-lag der løpere fra ulike klubber går på samme lag og kvinner kan gå på lag i herreklassene.

Stafettene i aldersbestemte klasser: etapper på 3 km; 1. etappe klassisk, 2.+3. etappe fri teknikk

J13-16 kl. 11:15

G13-16 kl. 12:00

G 13-16, maks alder 45 år (Primært ønskes rene guttelag, men jenter kan gå på guttelag.)

J 13-16, maks alder 45 år

Mixed G 13-16, maks alder 45 år, lag som kan bestå av både jenter og gutter, fra samme klubb eller ulike klubber.

Mixed J 13-16, maks alder 45 år, lag bestående av kun jenter men fra ulike klubber.

Seeding foretas med grunnlag i resultatet fra NNM 2014. Alle 1.lag blir seedet før 2. lag.