Hopp til innhold

Kontaktinfo:

e-post ang arrangementet bes sendt til: nnm2015bodo@gmail.com

Arrangementsansvarlig: Bjørn Godal, 95068985, bjorn.godal@gmail.com

TD: Sylvi Helen Broks Pettersen Ofstad

Assisterende TD: Arnfinn Paus

Rennsekretær: Martin Finstad , 97 11 17 03, martin.finstad@riksrevisjonen.no

Presse/informasjon: Dorothea Blix,

95 24 52 14, dorothea.blix@gmail.com

Rennteknisk ansvarlig: Steve Samuelsen

Løypesjef: Arild Hegreberg/Pål Nyvold

Tidtakersjef: Roy Pettersen

Lege: Håvard Solbakken 91 68 39 27

Arenasjef: Hans Nordtug

Speaker: Tore Jakola

Kasserer: Elin Cecilie Haugland

Serveringsansvarlig: Aviaja Kleist

Overnattingsansvarlig skole: Sølvi Kristiansen, 99 04 96 10

Utøverrepresentant: Jørgen Jakola

IT-ansvarling: Terje Johansen

Seremonimester: Elin Irgens

Premieansvarlig: Marit Elveos

Sponsorsjef: Roger Bertnes Leite

Kontaktpersoner for løpere med funksjonshemning: Alan Hutchinson: alh@uin.no 95468939 og Anders Wold: anders@smolten.no 45473764