Hopp til innhold

TD og dommeroppsett

TD Georg Korody Akershus georg.korody@dnv.com
TD ass/MD Tor Håkon Standnes Buskerud standnes@hts.no
Dommere Tor Olsen Nord-Trøndelag tor@interiorsenteret.no
  Ove Skogly Møre og Romsdal ovskog@online.no
  Kurt Børset Sør-Trøndelag kurtborset@hotmail.com
  Bård Tømmeraas Løken Østfold baloken@broadpark.no
  Inger Kronvold Oppland inger.kronvold@yahoo.no
Rennkoordinator Morten Lein Sør-Trøndelag morten.lein@skiforbundet.no
Utstyrskontroll Arne Cato Snarvold Akershus mivlus@online.no
Videooperatør Erlend Lein Sør-Trøndelag erlendlein@hotmail.com