Hopp til innhold

Startlistene er klare

Listene kan nå sjekkes og kontrolleres på denne siden.

Torsdag 26.03.15
Startlister teamsprint:
Sortert på startnr, sortert på heat
Løpsprogram/starttider teamsprint Her

Fredag 27.03.15:
Startlister 5/10 km  Her.
Racesplitter sekunderingsfil: 10km og 5km

Lørdag 28.03.15:
Startlister 3/5 mil  Her
Racesplitter sekunderingsfil: 3mil og 5mil

Søndag 29.03.15:
Startlister NC avslutning Her
Poengliste NC Her

Påmeldingslister  5/10km, 30/50 km, NC finale pr. 23.03 kl 09:00 her.

Frist for lagoppstilling teamsprint.
Onsdag kl. 16:00 (to timer for lagledermøtet) er siste frist til å melde inn lagoppstillingen til lagsprinten som går torsdag 26. mars. Endringer på løper i etappe, kan meldes inntil to timer før start.
Påmeldingslister hentet ut fra sportsadmin idag 23.03 kl 09:00. Eventuelle feil og mangler i listene kan meldes til bamikkel@online.no. Frist 23.03 kl 23:59.

Startlistene vil bli satt opp etter følgende seedingsregler:

Torsdag 26/3:
Start: 3 spor, flat rekke, beste starter i venstre spor.
Seeding: Fis punktlisten benyttes. Det laveste av D.P og SP pr utøver summeres pr lag og deles på 2. Lavest punkt pr lag starter først.

Fredag 27/3:
Start: Enkeltstart, 15 sekunders intervall.
Seeding: Klassene blandes, og seedes etter FIS punkt listen. Laveste bakerst.

Lørdag 28/3:
Start: Enkeltstart, 30 sekunders intervall.
Seeding: Startlisten deles inn i 4 grupper etter FIS punkt listen. Max 45 i beste gruppe. Det trekkes innenfor hver gruppe. Beste gruppe til slutt.

Søndag 29/3:
Start: Plogstart, 5 spor.
Seeding: NC listen.Emit tidtakersystem med brikkeløsning vil bli benyttet til tidtaking for langrennsøvelsene. I tillegg benyttes startgrind og fotocelle.