Hopp til innhold

Vertskap

Det trengs et stort apparat for å ta vare på våre akkrediterte grupper i anlegget – alle fra kongefamilien til de frivillige. Flere av seksjonen starter opp og har arbeid i forkant at mesterskapshelgen.

I denne kategorien kan du velge mellom følgende seksjoner:
 
- Funksjonærservice / Volunteer services
- Kultur og festival / Culture and festival
- Vertskap hotell / Hospitality hotel
- Vertskap VIP, gjester og sponsor / Hospitality VIP, sponsors and guests (seksjonen er full 2015)
- Vertskap protokoll / Hospitality protocol (seksjonen er full 2015)

Funksjonærservice

Seksjonen har ansvar for service og forpleining overfor frivillige, samt sosiale samlinger før og under arrangementet. Gruppen har også som oppgave å dele ut uniform til alle frivillige i forkant og underveis i mesterskapet.

Oppgaver som skal utføres

 • Betjene funksjonærstedene og sikre at frivillige får mat og drikke
 • Bistå i utdelingen av klær til frivillige
 • Gi de frivillige god service under arrangementene
 • Være med å skape en god atmosfære og et godt sosialt miljø blant de frivillige

Erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Erfaring fra servicebransjen
 • Erfaring fra matbransjen i form av kokk eller servitør
 • Gruppen betjener funksjonærkafeene fra mandag, så vi trenger også deg som har anledning til å jobbe i forkant av helgen

Egenskaper vi ser etter

 • Glad i å jobbe med mennesker
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Ikke redd for å ta i et tak
 • Initiativrik med tanke på sosiale tiltak rettet mot de frivillige

Kultur og festival

FIS World Cup Nordisk er ikke bare et idrettsarrangement, men også en folkefest! For å skape denne festen trenger vi kulturinnslag og denne gruppen er ansvarlig for organiseringen av disse bidragsyterne.

Oppgaver som skal gjennomføres

 • Hjelpe til å organisere alle små og store kulturinnslag som skal finne sted i arenaen under renndagene
 • Oppfølging overfor bidragsyterne
 • Bidra med forslag og innspill til hva som kan være med på å løfte arrangementet fra tidligere år

Har du erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Jobbet med kulturarrangement eller andre store events tidligere
 • Teknisk erfaring
 • Erfaring fra eller jobbet med ansvar for å organisere ulike grupper mennesker

Egenskaper vi ser etter

 • Pliktoppfyllende
 • Vant til å ta utfordringer og løse ting på sparket
 • Kreativ, utadvendt og sprudlende
 • Flink med mennesker
 • Snakker ulike språk – vi ønsker et rikt innslag på kulturfronten

Vertskap hotell

Hotell- og vertskapsservice overfor utøvere, presse/media, sponsorer, gjester og publikum. Seksjonen jobber der hvor våre akkrediterte gjester bor. Hotellene er lokalisert i hovedsak på Fornebu og i Holmenkollen.

Oppgaver som skal utføres

 • Tilrettelegging, bemanning og drift av servicedesker ved våre samarbeidshoteller.
 • Være vertskap for utøvere, presse/media, sponsorer og gjester ved hotellene
 • Jobbe med service og informasjon overfor ulike målgrupper på hotellene og på vei til/fra arena
 • Tilrettelegge for et vellykket opphold for alle våre gjester

Erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Utdannelse inne service- eller reiselivsbransjen
 • Erfaring fra hotell eller reiseliv
 • Erfaring innen servicebransjen
 • Kjennskap til Oslo
 • Erfaring fra å jobbe med idrettsarrangementer eller andre store arrangementer
 • Gode språkkunnskaper – minimum engelsk
 • Erfaring og kunnskap i bruk av PC, printere og vanlig Office-programvare

Egenskaper vi ser etter

 • Glad i å jobbe med mennesker
 • Serviceminded
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Ansvarsfull, strukturert og ryddig
 • Hjelpsom og løsningsorientert

Vertskap for VIP, gjester og sponsorer - seksjonen er full 2015 

Sørge for at vertskapsrollen blir ivaretatt overfor VIP, inviterte gjester og sponsorer under gjennomføringen av FIS World Cup Nordisk.

Oppgaver som skal utføres

 • Være tilgjengelig og tilstede under arrangement for de overnevnte gruppene
 • Kontrollere og følge opp at de aktivitetene som er planlagt blir gjennomført i henhold til avtalene
 • Pynte og klargjøre lokalene for ulike arrangementer
 • Vertskap på stedene for forpleining

Har du erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Erfaring fra, eller deltagelse på festivaler og/eller andre store arrangementer
 • Erfaring fra reiseliv
 • Erfaring fra salg – og/eller markedsarbeid
 • Erfaring fra representasjonsoppgaver   
 • Gode engelskkunnskaper

Egenskaper vi ser etter

 • Utadvendt og sosial
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Glad i å yte det lille ekstra

Vertskap protokoll - seksjonen er full 2015

Under arrangementet er vi så heldige å ha besøk av ulike representanter fra Kongefamilien og andre prominente gjester. Denne seksjonen har som oppgave å bistå på de to ”Kongetribunenen” vi har i anlegget – hopp og langrenn.

Oppgaver som skal utføres

 • Være vertskap på Kongetribunen
 • Tilrettelegging og klargjøring i forkant av arrangementshelgen

Har du erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Utdannelse inne service- eller reiselivsbransjen
 • Erfaring fra hotell eller reiseliv
 • Erfaring innen servicebransjen
 • Erfaring fra representasjonsoppgaver   

Egenskaper vi ser etter

 • Profesjonell og serviceinnstilt
 • Imøtekommende og hyggelig
 • Glad i mennesker