Hopp til innhold

Support i arena

En kategori med mange ulike seksjoner som alle gir deg innsyn i hvor komplekst et arrangement som WCN er og du møter mennesker på tvers av seksjoner og interesser.

Du kan velge mellom følgende seksjoner:

 - Akkreditering / Accreditation office
 - Akkrediteringskontroll / Accreditation control (seksjonen er full 2015)
 - Drift og provisorier / Operation department
 - HMS / Helpdesk / HSE/Helpdesk
 - Marked og rigg / Sponsor rig and arena dressing
 - Handlegate- og eksponeringsteam / Marketing and street fair team
 - Arrangementssupport / Event support
 - Arenaproduksjon - Arena production
 - Arenaseremoni - Arena ceremony
 - Avfallslogistikk og koordinering / Waste management 

Akkreditering

Alle som skal inn og ut av anlegget mens arrangementet pågår må ha akkreditering – adgangskort. Seksjonen som har ansvaret for at alle har de tilgangene de trenger og organiserer og distribuerer kortene er denne seksjonen. Ettersom kortene må være klare før ”arrangements-uka” begynner må det påregnes jobb i forkant.

Oppgaver som skal gjennomføres 

 • Utarbeider og distribuerer akkreditering
 • Utarbeider informasjon til de akkrediterte gjestene
 • Sikre at akkrediteringen blir gjennomført på en sikker og forsvarlig måte
 • Administrative oppgaver i forbindelse med akkrediteringer
 • Kommunikasjon og service overfor de akkrediterte gruppene

Erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Erfaring fra servicebransjen
 • Gode språkkunnskaper utover norsk og engelsk
 • Erfaring fra administrativt arbeid
 • Erfaring fra å jobbe med idrettsarrangementer eller andre store arrangementer
 • Erfaring og kunnskap i bruk av PC, printere og vanlig Office-programvare

Egenskaper vi ser etter

 • Strukturert og ryddig
 • Representativ og profesjonell
 • Hjelpsom og løsningsorientert
 • Glad i å jobbe med mennesker
 • Utadvendt og imøtekommende

Akkrediteringskontroll  - seksjonen er full 2015

Noen må sjekke all akkrediteringen som blir utlevert – dét er det akkrediteringskontrollen som har ansvaret for. Sammen med sikkerhet og publikumsservice har denne seksjonen ansvaret for at ingen uvedkommende kommer seg inn i anlegget. De frivillige i seksjonen er fordelt på sikringspunkter i hele anlegget.

Oppgaver som skal gjennomføres

 • Kontrollere og sjekke akkreditering
 • Sikre at ingen uvedkommende kommer seg inn i anlegget med falsk akkreditering
 • Sørge for at akkrediteringskontrollen blir gjennomført på en sikker og smidig måte

Erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Erfaring fra vakthold
 • Gode språkkunnskaper utover norsk og engelsk
 • Erfaring fra å jobbe med idrettsarrangementer eller andre store arrangementer

Egenskaper vi ser etter

 • Strukturert og ryddig
 • Besluttsom og hjelpsom
 • God til å kommunisere og forholde seg til gitt reglement
 • Flink med mennesker

Drift og provisorier

Selv om Holmenkollen nasjonalanlegg er et stort og komplekst anlegg trengs det ekstra provisorium til et så omfattende arrangement som World Cup Nordisk. For at flyten i anlegget skal gå så problemfritt som mulig, kreves det koordinering og logistikk i oppriggingen, oppfølging i den operative fasen samt nedrigg i etterkant.

Oppgaver som skal gjennomføres 

 • Opprigg, oppfølging og nedrigg av provisorier
 • Rydding i arena
 • Vedlikehold av anlegget (strø, rydde snø etc)
 • Oppfølging bygningsmasse

Erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Erfaring fra å jobbe med idrettsarrangementer eller andre store event
 • Vaktmester
 • Maskinførerbevis, førerkort
 • Håndverker erfaring og utdannelse (snekker, rørlegger, elektriker etc)

Egenskaper vi ser etter 

 • God fysisk form
 • Glad i å jobbe ute
 • Kan jobbe i forkant, underveis og i etterkant av arrangementet
 • Positiv og imøtekommende

 HMS / Helpdesk

Helse, miljø og sikkerhet er viktige punkter i alle jobbrelaterte sammenhenger – World Cup Nordisk er intet unntak og denne seksjonen er ansvarlig for at disse forholdene blir ivaretatt under mesterskapet. Vi har også en ”Helpdesk” som er en telefonsentral som mottar og videreformidler hendelser og utfordringer som dukker opp underveis. 

Oppgaver som skal utføres

 • Daglig HMS gjennomgang av arenaen
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Jobbe med forebyggende tiltak for å unngå uønskede hendelser
 • Bemanne Helpdesk

Erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Erfaring fra HMS arbeid og risikovurderinger
 • Teknisk utdannelse – oppfordrer også studenter innen tekniske fag om å søke
 • Vaktmester

Egenskaper vi ser etter

 • God observasjonsevne
 • Liker å være ute
 • God på kommunikasjon og samarbeid med andre
 • Glad i å ta i et tak

Reklamerigg

FIS, Skiforbundet og Skiforeningen har alle mange og ulike samarbeidspartnere og sponsorer som skal være synlige under arrangementet. Det er en viktig og spennende jobb å sikre riktig eksponering i henhold til gjeldende avtaler. Seksjonen tar seg av rigg av markedsmateriell langs løypene og på stadion.

Hovedtyngden av arbeidet vil finne sted i forkant av selve arrangementet, men med noe omrigg gjennom konkurransehelgen. 

Oppgaver som skal gjennomføres

 • Tilrettelegging, kontroll og distribusjon av markedsmateriell på arenaene
 • Rigging av reklame- og markedsmateriell i arenaen
 • Koordinering opp mor Skiforbundet og FIS

Har du erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Kjennskap til markedsarbeid
 • Erfaring fra gjennomføring og koordinering av markedsføringskampanjer
 • Erfaring fra tidligere idrettsarrangement eller andre større events
 • Kjennskap til opprigg av reklamemateriell
 • Gode engelskkunnskaper

Egenskaper vi ser etter

 • Liker å jobbe utendørs
 • God fysisk form og kan ta i et tak
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Serviceinnstilt
 • God samarbeidsevne

 Handlegate- og eksponeringsteam

World Cup Nordisk har mange samarbeidspartnere og sponsorer. Det er inngått ulike avtaler med disse og denne seksjonen har ansvar for å følge opp at hver og en av disse får den eksponeringen i anlegget de har krav på. Man jobber administrativt samt fysisk ute i anlegget med opp- og nedrigg av materiale.

Oppgaver som skal gjennomføres

 • Tilrettelegging, kontroll og distribusjon av markedsmateriell på arenaene
 • Rigging av reklame- og markedsmateriell i arenaen
 • Koordinering opp mor Skiforbundet og FIS

Har du erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Kjennskap til markedsarbeid
 • Erfaring fra gjennomføring og koordinering av markedsføringskampanjer
 • Erfaring fra tidligere idrettsarrangement eller andre større events
 • Kjennskap til opprigg av reklamemateriell
 • Gode engelskkunnskaper

Egenskaper vi ser etter

 • Liker å jobbe utendørs
 • God fysisk form og kan ta i et tak
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Serviceinnstilt
 • God samarbeidsevne

Arrangementssupport

Vi har mange akkrediterte grupper som skal bevertes under arrangementet i Holmenkollen, og dermed også mye varer som skal distribueres rundt om i anlegget. Dette er en stor logistikkjobb hvor man må holde tunga rett i munnen og holde hodet kaldt i stressende situasjoner. 

Oppgaver som skal gjennomføres

 • Transportere og fordele varer og utstyr rundt om i arena
 • Distribusjon av mat og drikke under arrangementet
 • Innhenting og opprydning av utstyrer og varer
 • Logistikk og system på lager

Har du erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Kunnskap om og erfaring fra lignende arrangementer
 • Kjennskap til Holmenkollen nasjonalanlegg
 • Førerkort klasse B
 • Kompetanse innen logistikkarbeid

Egenskaper vi ser etter

 • Utadvendt og imøtekommende
 • God samarbeidsevne
 • Jobber systematisk og er ryddig
 • Jobben krever en del bæring og bevegelse, så du må være i grei form

Arenaproduksjon

Ved arrangementer følger også en arenaproduksjon som er ansvarlig for alt av lyd, bilde og aktivitet og koordineringen av denne i anlegget. 

Oppgaver som skal gjennomføres

 • Opp- og nedrigg av teknisk utstyr

Har du erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Teknisk kunnskap om lyd og bilde
 • Interesse for arenaproduksjon

Egenskaper vi ser etter

 • God fysisk form og kan ta i et tak
 • God samarbeidsevne
 • Initiativrik og løsningsorientert

 Arenaseremoni - seksjonen er full 2015

Seremoniene er for mange utøvere og publikummere et av høydepunktene ved arrangementet, hvor arrangøren og vertsnasjonen skal kaste glans over de imponerende prestasjonene til utøverne. Hovedtyngden av arbeidet er under selve konkurransedagene. Da den største delen av oppgavene til seksjonen finner sted mot slutten av hver øvelse, vil det ofte være mulig å få med seg mye av selve konkurransen.

Oppgaver som skal gjennomføres

 • Tilrettelegge og koordinere tilstedeværelsen for Hans Majestets Kongens Garde
 • Hjelpe FIS sitt team med rigging av seremoniområde
 • Flaggheis, herunder alle deltagende nasjoner
 • Kontroll og koordinering av løpere som skal tildeles blomster og/eller medaljer
 • Logistikk på blomster og/eller medaljer.

Har du erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Erfaring fra tidligere idrettsarrangement eller andre større events
 • Interesse og oppdatert kunnskap om de ulike grenene i Nordisk
 • Gode engelskkunnskaper og eventuelt ferdigheter i andre språk

Egenskaper vi ser etter

 • Liker å jobbe utendørs
 • Møter til avtalt tid og sted
 • Utadvendt, imøtekommende og blid
 • God samarbeidsevne
 • Evne til å vise profesjonalitet rundt utøvere

 Waste management

Som arrangør er vi opptatt av å ta vare på miljøet og sikre oss hvit snø også i fremtiden. Dette er et viktig område for WCN og seksjonen jobber med forebyggende og forberedende arbeid slik at alle i arenaen skal ha mulighet til og kildesortere. 

Oppgaver som skal gjennomføres

 • Planlegging og distribusjon av utstyr
 • Oppfølgning at alle steder i arenaen har det utstyret som trengs
 • Koordinering på tvers av seksjoner for å imøtekomme behov og ønsker

Har du erfaring og kompetanse innen noen av disse områdene

 • Vaktmester
 • Erfaring fra tidligere idrettsarrangement eller andre større events
 • Kjennskap til renovasjonsbransjen
 • Gode engelskkunnskaper

Egenskaper vi ser etter

 • Jobber systematisk og er ryddig
 • Opptatt av miljø og ser verdien av fokus rundt dette i forbindelse med store arrangementer
 • Glad i mennesker og å jobbe i team