Hopp til innhold

Service til publikum

De frivillige i denne kategorien har den viktigste jobben rettet mot vår største gruppe under arrangementet, nemlig publikum.

Publikum

 Du kan velge mellom følgende seksjoner:
 
 - Publikumsservice / Spectator services
 - Trafikk og parkering / Traffic and parking
 - Billettsalg / Ticket sales
 - Informasjon og PR / Information and PR (seksjonen er full 2015)
 - Barneaktiviteter / Activities for Children

PUBLIKUMSSERVICE

Frivillige i denne seksjonen er arrangementets ansikt utad og er en av de viktigste faktorene for at publikum føler seg velkommen, trygg og ivaretatt.

OPPGAVER SOM SKAL GJENNOMFØRES

 • Veilede og gi informasjon til publikum og andre gjester i arenaene
 • Sørge for god publikumsflyt og forhindre farlige situasjoner
 • Sikre at utøvere, publikum, presse og gjester får en god og trygg opplevelse av arrangementet

ERFARING ELLER KOMPETANSE INNENFOR NOEN AV DISSE OMRÅDENE

 • Erfaring innen servicebransjen
 • Erfaring fra idrettsarrangementer eller andre arrangement med håndtering av store folkemengder
 • Språkkunnskaper utover norsk og engelsk er ønskelig
 • Erfaring med å håndtere uforutsette hendelser

EGENSKAPER VI SER ETTER

 • Glad i å jobbe med mennesker
 • Godt humør
 • Fremoverlent og proaktiv
 • Evne til å skape en trygg atmosfære
 • Utadvendt og hjelpsom
 • Ryddig og rolig

TRAFIKK OG PARKERING

Holmenkollen nasjonalanlegg ligger på et lite område og hvordan trafikken blir håndtert er en nøkkelfaktor for selve gjennomføringen av arrangementet. Seksjonen står for trafikkdirigering, veiledning og service overfor utøvere, publikum, presse og andre gjester.

OPPGAVER SOM SKAL GJENNOMFØRES

 • Sikre smidig og god trafikkflyt
 • Jobbe med service og informasjon
 • Være med å sikre at utøvere, presse og gjester får en god opplevelse av arrangementet

HAR DU ERFARING OG KOMPETANSE INNEN NOEN AV DISSE OMRÅDENE

 • Arbeid med trafikk, transport og parkering 
 • Erfaring fra vakthold
 • Erfaring fra servicebransjen
 • Erfaring fra idrettsarrangementer eller andre lignende events
 • Andre språk enn norsk og engelsk

EGENSKAPER VI SER ETTER

 • Glad i å jobbe med mennesker
 • God til og kommuniserer
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Strukturert og hjelpsom

BILLETTSALG

De publikummerne som ikke har forhåndskjøpt billett må kjøpe det når de ankommer Holmenkollen. Denne seksjonen er ansvarlig for at det er mulig.

OPPGAVER SOM SKAL GJENNOMFØRES

 • Salg av billetter til publikum i arenaen
 • Betjening av kasse og datasystemer for billettsalg

HAR DU ERFARING OG KOMPETANSE INNEN NOEN AV DISSE OMRÅDENE

 • Generelt god datakunnskap
 • Kjennskap til kassesystemer og håndtering av veksel
 • Erfaring fra billettsalg
 • Gode engelskkunnskaper

EGENSKAPER VI SER ETTER

 • Serviceinnstilt
 • God samarbeidsevne
 • Økonomisk ryddig og pålitelig
 • Fortrolig med tall og enkel hoderegning

INFORMASJON OG PR - SEKSJONEN ER FULL 2015

Denne seksjonen skal jobbe med PR- og informasjonsarbeid, inkludert utvikling og innholdsproduksjon på våre nettsider og aktivitet i sosiale medier. Mye av dette arbeidet foregår i forkant av mesterskapet for å sikre oss at ”alle” vet hva som skjer i Holmenkollen 13- 15. mars 2015.

OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES

 • Oppdatering og aktiviteter i sosiale medier
 • Medieovervåkning
 • Oppdatering av medielister
 • Skriving av pressemateriell og lignende
 • Pressekontakt og oppfølging av journalisthenvendelser
 • Fotografering og organisering av bilder til eget bildearkiv
 • Kommunikasjonsberedskap

HAR DU ERFARING OG KOMPETANSE INNENFOR NOEN AV DISSE OMRÅDENE?

 • Erfaring fra PR- og informasjonsarbeid
 • Erfaring fra idrettsarrangement eller andre store events
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Erfaring som journalist, fotograf, web-journalist eller liknende
 • Erfaring med å redigere tekst eller foto
 • Kjennskap til sosiale medier

EGENSKAPER VI SER ETTER

 • Glad i å jobbe med mennesker
 • Idérik og har teft for gode saker
 • Evne til å levere på deadline

BARNEAKTIVITETER

Holmenkollrennene er et familiearrangement og det er viktig for oss å ta vare på hele familien – også de som syns det kan bli litt lenge å vente mellom konkurransene. ”Barneaktiviteter” har som oppgave og tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter for barn i anlegget under konkurransehelgen.

OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES

 • Kartlegge og planlegge barneaktivitetene under WCN
 • Forberede og klargjøre ulike områder for barneaktivitet
 • Veilede og gjennomføre aktivitetene under konkurransehelgen
 • Nedrigg og opprydning i etterkant

HAR DU ERFARING OG KOMPETANSE INNENFOR NOEN AV DISSE OMRÅDENE?

 • Lignende arrangementer eller event
 • Pedagogikk
 • Erfaring fra grunnskole el. barnehage

EGENSKAPER VI SER ETTER

 • Glad i og flink til å jobbe med barn
 • Omsorgsfull og tålmodig
 • Godt humør
 • Løsningsorientert og kreativ