Hopp til innhold

Trener 2

 

Kurset tar utgangspunkt i langsiktig utvikling av utøvere, og gir i forhold til dette en innføring i fysiske, tekniske, taktiske, mentale og sosiale ferdigheter, som kreves i idrett generelt og i skihopping spesielt. Videre er det fokus på treningsplanlegging, coaching og veiledning av utøvere. Kurset bygger på Trener 1 i Hopp, og egner seg for trenere som jobber med utøvere i aldersgruppen 12 – 16 år. Kurset består av 75 timer teori (undervisning, hjemmeoppgaver og e-læring) og 75 timers praksis som hopptrener.

Ønsker du å sette i gang et kurs, tar du kontakt med din skikrets.

Kursavgift: 3000,-

Eksempel på gjennomføring

Kurshelg 1:
Undervisning i fellesmoduler
Totalt: 12 timer

Hjemmelekse: Gjennomføring av e-læringsmoduler

Kurshelg 2:
Undervisning i Gren-moduler + praksis
Totalt : 12 timer

Hjemmelekse: Skriftlige arbeidsoppgaver

Kurshelg 3:
Undervisning i Gren-moduler + praksis
Totalt : 12 timer

Hjemmelekse: Skriftlige arbeidsoppgaver

 

Kjernelitteratur:

Gjerset, Holmstad, Raastad, Haugen, Giske: Treningslære

Raastad, Paulsen, Refsnes, Rønnestad,Wisnes: Styrketrening i Teori og Praksis

 NSF Hopp Utviklingsplan – LUP

Norges Turn – og Gymnastikkforbund Idrettens Grunnstige 1 og 2

 

               
NTB Scanpix