Hopp til innhold

Bjørkelibakkane

Endring i rennprogrammet HL2014

Rennprogrammet for hopp og kombinert under HL 2014 vert endra.

For å få ei meir komprimert avviklinga av hopp og kombinert vert den tidlegare oppsette treninga torsdag flytta til fredag kl.1000.

Vidare vert laghoppkonkurransen i K70 flytta til å vere eit kveldsrenn med start fredag kl. 1800

Oppdaterte tider for hopp/kombinert vert dermed:

Treningstider - Bjørkelibakkane

Fredag 14:00 – Offisiell trening (flytta frå torsdag 18:00)

Rennprogram – Bjørkelibakkane

Fredag 18:00 - Laghopp, K70 (flytta frå fredag kl. 10:00)

Laurdag 10:00 – Hopp individuelt, K70 (uendra)

Søndag 09.30 Kombinert hopp, K70 (uendra)

Søndag 12.30 Kombinert langrenn, fri teknikk (uendra)

 

NTB Scanpix