Hopp til innhold

Overnatting

Vi har som mål at alle skal kunne bo innenfor en radius på ca. 45 minutter fra arenaene. De fleste vil kunne bo vesentlig nærmere. Arrangøren har ingen direkte rolle i å skaffe overnatting, men er behjelpelig med å formidle tilbudene. Vi presiserer også at avtaler gjøres direkte mellom utleier og leier (selger og kjøper). Dette gjelder alt fra hoteller til privat leie av hus.

 Det tilbys flere typer overnatting:

  1. Leie av private boliger, leiligheter, hytter etc. Per april 2016 har vi ca. 300 senger, som er innenfor en radius på 15 min fra arenaene. Dette antallet kan økes, men vi er avhengig av tilbakemelding på om dette er av interesse. Som arrangør kan vi her formidle kontakt, og tilpasse ønsker i forhold til antall senger med mer.

    For tilbakemelding på dette setter vi en foreløpig frist til 15. mai. Etter den datoen vil vi koordinere ønsker og tilbud.

    Vi har anbefalt en pris på kr. 400,- per natt i oppredd seng.

  2. Etter oppfordring fra lag og kretser, vil arrangøren også tilby «rimelig overnatting». Dette vil være overnatting på flatseng i skoler og saler. Her vil det også komme tilbud om å køpe mat/ servering. (Frokost/matpakke/kveldsmat). Servering i samfunnshusene blir også tilgjengelig for de som leier privat overnatting.

  3. Innenfor 45 min har vi også større overnattingssteder (hoteller) på strekningen mellom Alvdal/Savalen og Røros. Vi utarbeider en oversikt på dette. Følg med på oppdateringer på nettsidene.

For mer informasjon eller hvis du vil melde interesse: