Hopp til innhold

Smøreboder, smørevogner og telt

Det vil være tilgang til smøreboder og plass for smørevogner i tilknytning til stadion. Selve smørebodene vil være stå nærmest skistadion og oppvarmingsløype, mens smørevognene står rett utenfor disse. For smørebodene, vil det være grunnrom på ca 12 m2 som kan bestilles i ønsket antall. Alle smøreboder må betales ved bestilling.

Det vil bli egen plass til smørevogner med tilhørende strøm. Parkering av tilhørende bil, er i nær avstand til bodene. Faktura sendes når endelig oppsett er klart. Alle plasser må være forhåndsbetalt.

All oppsett av telt type markeringstelt eller smøringstelt, som er større enn 12 m2 eller innehar aggregat / maskiner, skal være avtalt med arrangør.

All form for telt oppsatt for markedsføring / salg under HL2015 skal være avklart med arrangør.