Hopp til innhold

Endring parkering og innkjøring

Som dere har sett, er parkeringsforholdene for dårlige for opprinnelig plan. Vi er nødt til å iversette følgende strakstiltak. Denne siden (link) gjelder som informasjon og oppdateres fortløpende.