Hopp til innhold

Startnummer/brikker

Startnummer og brikker

Laglederne er ansvarleg for utkvitterte startnummer.
Startnummer som ikke blir levert tilbake, blirt belastet kretsene med kr. 300,- pr. stk.

Elektroniske brikker av typen "emiTag", levert av Emit AS blir benyttet til tidtaking. Alle løpere skal stille med egen brikke.
Løperne sitt brikkenummer skal gå fram ved påmelding.

Brikker KombiCross og Kombinert:
Når det gjelder brikker til kombinertrennet så kan de leies av EMIT på Gåsbu.
Lørdag 1. mars:
Utdeles på start for KombinertCross

Søndag 2. mars:
Kombinert:
Utdeles ved startnummerutdeling Kombinert langrenn på Gåsbu kl. 12:30.