Hopp til innhold

Kretsting og Valg 2015

Informasjon om kretstinget og valg 2015

Kretsting for Hedmark Skikrets finner sted på Elverum lørdag 9. mai 2015.
Vi ber om at klubbene merker seg denne dato.

Valg til styret og komiteer skal finne sted, og her er valgkomiteene (VK) igang med arbeidet.
Alle sittende tillitsvalgte vil bli kontaktet av VK.
Samtidig ønsker VK innspill/forslag fra klubbene på personer som vil stille til valg. Dette rettes til medlemmer i VK, satt opp under.
Frist for forslag er 10. februar!

Valgkomitemedlemmer:
AU: 
Leder: Toril Østvang, toril.ostvang@sbseating.com 
+ledere i grenenes valgkomiteer
AK:
Leder: Bernt Amdahl, amdahl@online.no
Aksel Ruud, aksel@isoterm.no
HK:
Leder: Jørn Egil Jevne, jorn.egil@toten-transport.no
Dag Grue, dag.grue@gmail.com
KK:
Leder: Siw Gropen, siw2340@hotmail.com
Jørgen Strømhaug, joestroe@online.no
LK:
Leder: Toril Østvang, toril.ostvang@sbseating.com 
Karsten Thoner, sla-gard@online.no
FK:
Jon Busterud, jon.busterud@no.loomis.com
Anikken Lindstad, dahenn@online.no

Oversikt over sittende tillitsvalgte