Hopp til innhold

Sesonginformasjon hovedrenn

Informasjon om hovedrenn, NC, NM, Hovedlandsrenn og Ungdomsstafetten med tilhørende uttakskriterier for stafetter

Overnatting:

Felles overnatting avklart og bestillingsfrister er lagt ut. HSK bestiller overnatting for et antall løpere og sitt støtteapparat basert på påmelding. Foresatte/familie kan benytte seg av samme tilbud dersom det er kapasitet,.
For påmelding til kretsens overnatting, se siden for dette i venstremeny. Det er for 2016 1 -en- side som inneholder alle renn.Øvrig info er på denne side

Servicepersonell:

Kretsen stiller med hovedleder og sekunderingstjeneste

Smøretjeneste:

Det har over tid kommet mange innspill rundt kretsens smøretjeneste som har vært oppfattet som dyr og færre har benyttet seg av tilbudet. Med bakgrunn i dette avvikler kretsen nå egen smøretjeneste.

Smørebod – nytt tilbud!

Kretsen vil leie og dekke smørebod for alle som melder inn behov for dette. Det leies antall smøreboder utfra de erfaringer kretsen har fra egen smøretjeneste tidligere år. Dette opplegget vil stille klare krav til samarbeid og følgende betingelser vil gjelde:

  • Kretsen fordeler smøreboder utfra de som melder inn behov gjennom egen påmelding.
  • Det vil oppnevnes en ansvarlig for hver bod. Nærmere informasjon om organisering kommer, men det må påregnes begrensninger på tidsbruk og hvor mange som kan være i smøreboden samtidig
  • Smøring skjer på dugnad og smørere må påregne å smøre for flere utøvere – også for utøvere utenfor egen klubb
  • Smøreboder skal ikke være oppholdssted for verken utøvere eller andre
  • Klubber eller enkeltpersoner kan ta ut nødvendig smøreprodukter via kretsens innkjøpsavtaler under arrangementet. Dette faktureres via klubbene i etterkant. Nærmere informasjon om praktisering av dette kommer.
  • Informasjon om resultater fra tester deles innad i kretsen

Transport

I utgangspunktet har ikke kretsen tilbud om transport. Dog kan skiforbundets rabatt avtale med SAS benyttes, kode skif904. Det jobbes videre med samordning av lokal transport ifm Hovedlandsrennet i Fauske, samt transport av utstyr til dette arrangementet. Andre transportløsninger mellom felles overnattingssted og arenaer vurderes

Faktureringsrutiner

Utøvers klubb faktureres i etterkant både for utøverne og evt foresatte/trenere
Faktureringen skjer felles både for reise/opphold, grunnpakke (se under) og evt smøreprodukter/annet som tas ut via krets.
Dersom det legges ut priser for overnatting er disse veiledende. Krets utfakturerer det faktiske overnattingsregning lyder på.

VIKTIG: Påmeldingen er å betrakte som bindende når påmeldingsfristen har gått ut. Ved sykdom eller annet forfall må utøvers/foresattes egen reiseforsikring benyttes.

Startkontingent vil i noen tilfeller etterfaktureres klubben, dersom det er forhåndbetaling (vanligvis) kommer dette frem ved påmeldingen, da må man ha avklart i egen klubb om det blir felles betalt på forhånd av klubben eller man må betale selv.

Grunnpakke (obligatorisk for alle deltakere fra Hedmark):
Hovedleder (adm., bestilling overnatting/reise, lagledermøter, startnummer)
Støtteapparat sekundering og drikke
Pris: kr 100 pr utøver pr påmelding

HSK-LK uttak stafetter

Generelt for alle stafettuttak
For alle uttak vil det være en forutsetning at utøveren har vist god sportsånd og opptreden under Hedmark Skikrets/Norges Skiforbund sine arrangementer.

Ungdomsstafetten Holmenkollen 6.2.2016 4 x 3,75km Klassisk (J15-G15-J16-G16)

Hedmark stiller med 2 lag
4 etapper - Hvert lag har en jente og en gutt i årsklassene 15 og 16 år

Uttakskriterier:
SC6 KM klassisk vil være primært uttaksgrunnlag.

SC4 KM sprint klassisk vil være sekundert uttaksgrunnlag. Øvrige gjennomførte renn i SC vil kunne utgjøre uttaksgrunnlag dersom ikke resultater fra forannevnte renn kan anvendes.
Uttaket meddeles etter umiddelbart etter SC6

Uttakskomite: Langrennskomiteen v/ Geir Ove Aasum og Marte Kristin Kant

 

Stafett Hovedlandsrennet 1.3.2015 - 4X3,75 km (KKFF)

Uttakskriterier:

1. Følgende renn inngår i helheltlig uttaksgrunnlag

–       SC1Sprint fristil

–       SC2 KM Fristil  fellesstart

–       SC4 KM sprint klassisk

–       SC5 Fristil intervallstart

–       SC6 KM klassisk intervallstart

–       HL Klassisk intervallstart

–       HL sprint fristil

2. SC1 Sprint fri (prolog), SC4 KM sprint klassisk (prolog) og SC 5 Fristil intervallstart vil utgjøre et viktig grunnlag for vurdering av styrkeforhold mellom 15 og 16 åringer for gutter. For jenter vil alle uttaksrenn med intervallstart kunne være grunnlag for sammenligning. Dersom UK til sist er i tvil vil 16-åringer bli prioritert.

3. Rangering av utøvere til klassisk etapper vil i hovedsak skje utfra plassering i HL intervallstart klassisk – kfr dog pkt 2.

4. Prolog i HL sprint fristil vil bli brukt til eventuelle justeringer

5. Det vil (i utgangspunktet) bli toppet 3 lag jentelag og lag 5 gutteklassen.

6. Alle løpere fra Hedmark Skikrets får anledning til å gå stafett, det meldes på nok lag til alle.

Alle løpere fra Hedmark Skikrets får anledning til å gå stafett, det meldes på nok lag til alle. De som IKKE skal gå stafett, melder dette til hovedleder UK, se under, frist 15.02. Det kan ved evt overtallighet, bli satt opp mix-lag sammen med en annen krets.

Uttakskomité hovedlandsrennet:
Uttakskomitéen (UK) består av leder Geir Ove Aasum og Marte Kristin Kant fra LK. Disse har ikke med utøvere på stafetten. I tillegg vil Helge Sveen delta som medlem UK for uttak av guttelag og hovedleder Helge Brynestad vil delta i UK ved uttak av jentelag.

Uttak som presenteres på lørdag 27.2.2016 på ettermiddagen vil være endelig. Det presiseres at alle henvendelser rundt uttaket skal rettes til Hovedleder.
Utøvere som ønsker forklaring på uttaket under Hovedlandsrennet kan ta kontakt med hovedleder for å få dette. Lagleder/trener eller andre kan gjerne være med på dette, men dialogen vil kun bli konsentrert om utøveren.

 

Stafett NM Junior 13. mars 2016
Uttak skjer etter følgende kriterier; 
-       Uttak hvor resultatene fra årets NM jr. inngår
-       Spesielle egenskaper hos løper ift stilart.  Det ivaretas ved uttak så langt som mulig ift lagets
         sammensetning for øvrig
-       Spesielle egenskaper/styrke hos løper ift start- og sluttetappe 
-       Eldre løpere går foran yngre løpere der de resultatmessig står tilnærmet likt.  
-       Resultater fra NC og KM kan bli benyttet som informasjon ved uttaket, men ansees ikke som kvalifisering til stafettlagene

Alle løpere fra Hedmark Skikrets får anledning til å gå stafett, og alle er påmeldt. Hvis vi ikke klarer å fylle opp alle lag med nok løpere fra egen krets, så vil det bli aktuelt med mix-lag sammen med en annen krets.

Stafetten består av 4 etapper – KKFF.

Uttakskomitéen for 2016: Avklares

Ved spørsmål, kontakt kretskontoret. Se side for påmeldinger til overnatting.