Hopp til innhold

Smøreboder

Kilbotn Skistadion:
Smøreplassene er båser på 16 m2 (4 x 4 m) i oppvarmet telt (NB: smøreplass-størrelse kan tilpasses – oppgi annet behov ved bestilling min. 12 kvm). Smøreteltet har grunnbelysning og hver bås har tilgang til kontakt med 1 fase 16 A 230 V strøm.  Vi gjør oppmerksom på at areal avsatt til adkomst smøreplasser ikke vil bli tillatt benyttet til oppbevaring av utstyr.

Teltene er plassert tett inntil oppvarming/glidtestområde, og det er ca 100 m fra smøreteltområdet til start.

Leie for smøreplass er kr 8.800,- (kr 550,- pr. m2) ved bestilling og betaling innen 10. februar 2017. Ved bestilling og/eller betaling av smøreplass etter 10. februar økes prisen med 25%. 
Ved bestilling etter 24. februar kan vi ikke garantere plass. For hver smøreplass/vognoppstillingsplass følger 1 parkeringsplass.

Åpningstider smøretelt:
Onsdag 8. mars           kl 12:00 - 23:00
Torsdag 9. mars          kl 06:00 - 23:00
Fredag 10. mars          kl 06:00 - 23:00
Lørdag 11. mars         kl 06:00 - 23:00
Søndag 12. mars         kl 07:00 - 15:00

Plasser for egne vogner på oppstillingsplass (4 x 6 m) med tilgang på 1 fas 16 A 230 V strøm er rett ved smøreteltet. Leiepris for oppstillingsplass er kr 3.500,-. Ved bestilling og/eller betaling av plass for vogn etter 10. februar økes prisen med 25%. Ved bestilling etter 24. februar kan vi ikke garantere plass.

Er det eventuelle andre behov så spesifiser gjerne det på bestillingen så vil vi prøver å imøtekomme disse så langt dette lar seg gjøre.

Bestilling sendes til Jon Arne Torbergsen, 
jat@enter-revisjon.no  (mob 404 76 759).

Oppgi kontaktopplysninger (mail/telefon) og fakturaadresse ved bestilling. Plassbestilling blir fakturert fortløpende og betalt faktura innen fristen, 10. februar 2017 fungerer som bekreftelse på tildelt plass.

Vi bygger smøreplasser og tilpasser oppstillingsplasser etter bestillinger som er kommet inn innen fristene som er gitt ovenfor.

Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk utstyr er uten feil som slår ut overspenningsvern og jordfeilbrytere.